Konzultační hodiny 2.stupeň

Doporučené

V úterý 14.11. 2017 proběhne pedagogická rada za 1. čtvrtletí šk. roku 2017/18. Přehled čtvrtletní klasifikace – čtvrtletní známku a poznámku pro rodiče – najdete v elektronické žákovské knížce a zároveň ji žáci budou mít vlepenou v běžné žákovské knížce (prosíme o podpis). V poznámce najdete případnou žádost o konzultaci s příslušným učitelem.

KH 2.stupně se budou konat v úterý 21.11. a 28.11. 2017. Prosíme, dojednejte si konzultaci rodič-žák-učitel s vyučujícím emailem. Přehled konzultačních hodin a kontakty na učitele najdete v tabulce KH, která bude zveřejněna v úterý 14.11. na webu školy a třídní učitel Vám ji pošle také mailem. Přednost pro konzultace mají rodiče a žáci pozvaní, ale konzultace si samozřejmě mohou dojednat i ostatní rodiče a žáci.

Rozpis KH 1. čtvrtletí – vyučující 2 stupně

Výstava Tematický týden 2017

Doporučené

Fotogalerie – prohlédněte si jednotlivé panely
DSC07677Přijďte si prohlédnout novou výstavu ve vestibulu školy. Každá třída 1. stupně vymyslela a realizovala jeden pětiúhelník, ve kterém krátce shrnula, co zajímavého při Tematickém týdnu 5×5=25 dělala. Určitě je zajímavé, z kolika úhlů lze dané téma uchopit. Netradičně pojatá výstava určitě zaujme.

 

Odškrtli jsme říjen

Doporučené

Fotogalerie z akce
DSC07686Říjen nám v úterý 7.11. 2017 pomyslně odškrtli ve vestibulu školy páťáci svými písničkami. Kapela 5.D doprovodila žáky při zpěvu písničky o džungli. Přidali se k nim i diváci – žáci z dalších tříd 1.stupně, jejich učitelé a rodiče. Před druhou písničkou plnou vitamínů si paní ředitelka převzala malou pozornost a na oplátku zkontrolovala, které ovoce nás v písničce osvěžilo. Poprvé také diváci viděli v pozadí kapely instalovanou výstavu k Tematickému týdnu 5×5=25.
Páťákům děkujeme za skvělé hudební ráno a těšíme se na další setkání při odškrtnutí měsíce listopadu.

Výborné výsledky – CERMAT

Doporučené

V loňském školním roce se poprvé konaly jednotné přijímací zkoušky na střední školy, a to jak z 9. třídy, tak na gymnázia osmiletá (z 5. ročníku) a šestiletá (ze 7. ročníku). V těchto dnech obdržely školy výsledky svých žáků s porovnáním s celorepublikovými výsledky.
Jak v českém jazyce, tak v matematice jsme v 5. i 9. ročníku byli nad celostátním průměrem, v 7. ročníku jsme byli nad průměrem v matematice, v Čj byly výsledky průměrné (výsledky v 7. ročníku odpovídaly tomu, že z 20 žáků odešli na šestiletá gymnázia pouze 3).Podrobné výsledky si můžete prohlédnout na nástěnce před školou.
Co je pro nás obzvláště potěšující, je zpráva, že mezi základními školami na Praze 13 jsme se umístili přesvědčivě na 1. místě.

 

Zájezd Švýcarsko – schůzka rodičů 14.11. 2017

Doporučené

Schůzka rodičů – zájemců o zájezd do Švýcarska ve dnech 24. – 29. května 2018 se uskuteční dne 14. listopadu 2018 v 18 hodin v divadelním sále školy. Přítomni budou pedagogové, kteří děti budou doprovázet, a paní Formánková z cestovní kanceláře Slunečnice, se kterou jsme již několikrát byli ve Francii. Hodina schůzky byla přizpůsobena možnosti Vaší návštěvy Rodičovské kavárny, která proběhne ve škole od 17 hodin, takže volně navážeme. Na schůzce budeme zároveň vybírat  zálohu ve výši 2000,- Kč.

Další informace o zájezdu do Švýcarska najdete zde

Rodičovská kavárna Svět se mění, stíháme? 14.11.2017 v 17:00 hod

Doporučené

Pokud máte zájem o účast na další rodičovské kavárně 14.11.2017, prosíme zaregistrujte se . Pomůže nám to lépe naplánovat velikost potřebné místnosti a občerstvení.

Další informace o kavárně najdete ZDE

Informace k postupu při výskytu vší

Doporučené

Vážení rodiče.
Na naší škole se, tak jako téměř v každém větším dětském kolektivu, občas  vyskytují u dětí  vši. Někteří rodiče se na nás obrací  s tím, že už si neví rady, jak se proti tomuto nepříjemnému problému bránit. Mají pocit, že oni udělají poctivě vše pro odstranění vší a následně provedou důslednou kontrolu k eliminaci recidivy. Přesto jim ale po nějaké době děti opět vši domů „donesou“. Přípravky na odvšivení  jsou drahé a náročná jsou i další nutná opatření ( dezinfekce ložního prádla a  oděvů). Chtěli bychom Vás proto znovu informovat o tom, jaká je situace a jaké jsou povinnosti nás všech. Celý článek

AJ 4.D (Otr)

Plán na týden od 20.11.:

Procvičování probraných forem přivlastňování.

Procvičování čísel do 100 – zejména písemně.

Věty typu I live at number 52/in Prague. x He/She lives at number 52/in Prague.

Otázka How many brothers or sisters have you got?

I have got one brother and two sisters. I haven´t got any brothers or sisters. x He/She has got one brother and two sisters. He/She hasn´t got any brothers or sisters.

Popis členů rodiny a kamarádů: This is my (mum). (Her) name is …..  (She) is …..years old. (She) lives in….. (She) has got …..

Na procvičované učivo si napíšeme minitest.

DÚ na úterý 21.11.: pracovní list

AJ 4.A + 4.C (Otr)

Plán na týden od 20.11.:

Procvičování probraných forem přivlastňování.

Procvičování čísel do 100 – zejména písemně.

Věty typu I live at number 52/in Prague. x He/She lives at number 52/in Prague.

Otázka How many brothers or sisters have you got?

I have got one brother and two sisters. I haven´t got any brothers or sisters. x He/She has got one brother and two sisters. He/She hasn´t got any brothers or sisters.

Popis členů rodiny a kamarádů: This is my (mum). (Her) name is …..  (She) is …..years old. (She) lives in….. (She) has got …..

Na procvičované učivo si napíšeme minitest.

DÚ na úterý 21.11.: pracovní list

Týdenní plán 20.- 24. 11. 2017

ČJ – Procvičování – vyjmenovaná slova po Z, vyjmenovaná a s nimi příbuzná slova po B, významové okruhy, opakování i / y po měkkých a tvrdých souhláskách, spodoba; práce s textem, encyklopedií a slovníkem, řízené čtení; vyprávění; psaní – opis, diktát

M – Matematická prostředí, procvičování násobení, dělení, sčítání a odčítání v oboru do 100, písemné sčítání, odčítání a indické násobení v oboru do 1000, slovní úlohy, zaokrouhlování, odhad; G – rýsování – důraz na přesnost

ČJS – Velkomoravská říše, Cyril a Metoděj

Ve středu 22.11. – plavání

4.C TÝDENNÍ PLÁN 20.11. – 24.11.2017

ČESKÝ JAZYK

– předložky (bez, ob, v) a předpony (bez-, roz-, vz-, bě/bje, vě/vje)

– opakování učiva 3. třídy (VS a slova příbuzná, slovní druhy, aj.)

PS: str. 25-26, PS VS: výběr cvičení; U: výběr cvičení ze str. 18-29

ČTENÍ A SLOH

– čtení v hodině s hodnocením a čtení z deníků čtvrťáka

– prezentace přečtených knih (7, 16)

– výběr 2. nejlepšího ČL

MATEMATIKA

– rovnice o jedné neznámé (děda Lesoň, hadi, Myslím si číslo…)

– trojúhelníkový a čtyřúhelníkový šipkový graf

– nové učivo: dělení jednomístným číslem („s ocáskem“)

– průběžné opakování učiva 3. tř.

Výběr cvičení:PS str. 16-20, 24; Poč. 3.r.: str.40-41,Poč. 4.r.: str. 19-21;U:str. 22-30, 36

ČJS – Česká republika (státní svátky ČR, zemědělství a průmysl ČR)

ICT – Word (vkládání obrázků do textu) a Internet (vyhledávání informací)

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL

– vypracovat 3. čtenářský list do 15.12.2017

– žánr knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čtenářském portfoliu

PLÁNOVANÉ AKCE

15.11.- 24.11. – konzultační hodiny ve 4.C (v recepci je zápisový list)

23.11. – návštěva výstavy v Galerii Rudolfinum (9h30-12h30)

27.11. – program prevence ve 4.C (10,00 – 12,30)

30.11. od 17h – věncování s rodiči a dětmi
1.12. –  fotografování jednotlivců

do 15.12.  – vybírání doplatku na zimní ŠvP (3 200 Kč)

23.12.2017 – 2.1. 2018 – vánoční prázdniny

7.1.- 13.1. 2018 – zimní ŠvP Černá hora

Týdenní plán 20.-24.11.2017

Český jazyk
– opakování – ohebné slovní druhy
– procvičování – vyjmenovaná slova, stavba slova (kořen, předpona, přípona)

Český jazyk – vybraná cvičení na str. 34 – 37

Matematika
– opakování – dělení mimo obor malé násobilky (dělení s ocáskem), dělení se zbytkem, rovnice
– procvičování – obsah a obvod ve čtvercové mříži, rýsování přímek, úseček, kružnic, rovnice o jedné neznámé (propojení s dědou Lesoněm), násobení, sčítání a odčítání do 1000, písemné sčítání, odčítání, násobení, zaokrouhlování, dělení se zbytkem, veškerá matematická prostředí…

Matematika I – vybraná cvičení na str. 18 – 38

Člověk a jeho svět
– Dějiny – Jan Žižka a husité, situace v Čechách a husitské války

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
20.-24.11. Konzultační hodiny (dle rozpisu)
1.12. Fotografování jednotlivců na vánoční dárky
15.12. Vybírání doplatku na zimní ŠvP (3.200 Kč – dle permice)
23.12.-2.1.2018 Vánoční prázdniny
7.-13.1. Zemní ŠvP
2.2. Pololetní prázdniny
5.-9.2. Jarní prázdniny
29.-30.3. Velikonoční prázdniny
30.4. Ředitelské volno
7.5. Ředitelské volno
14.-15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy
18.-22.6. Letní ŠvP – Jelení louky

Konec školního roku: pátek 29. června 2018
Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018