sv. Lucie 13.12. 2018

Doporučené

Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
Ve čtrvrtek 13.12. 2018 opět Lucie a Luciášové, tentokrát ze 7.A, obcházeli školu se světly a vymetali tmu. Tradiční soutěž v odhadu vyhrála třída 3.A, která získala skvělý dort ve tvaru špulky. Děkujeme paní učitelce Kráčmarové a všem dětem ze 7.A za krásnou akci.

NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 2018/2019 – 9. ROČNÍK

Doporučené

i letos se žáci 9. ročníku podrobili národnímu testování SCIO. Výsledky testů obecných studijních předpokladů, v českém jazyce a matematice jsou porovnány z hlediska potenciálu žáků a také s výsledky všech deváťáků testovaných v republice.
Škola i žáci tak dostávají dobrý nástroj k posouzení své práce.

Výsledky – SCIO_souhrn
Výsledky dosaženými v českém jazyce patří naše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol Celý článek

Pohár DDM P-13 ve stolním tenise

Doporučené

Dne 7. a 8.11.2018 se naše 4 družstva žáků a žákyň zúčastnila dalšího kola Poháru DDM P-13,tentokrát ve stolním tenise tří a čtyřčlenných družstev. Po bojovných výkonech všech hráčů,někdy i s trochou smůly v závěrečných výměnách, obsadila naše družstva 3x 2. místo a a 1x 3.místo. Díky všem hráčům za vzornou reprezentaci školy.

Příběhy bezpráví

Doporučené

Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
Jako každý rok i letos se naše škola zapojila do projektu Příběhy bezpráví.Tématem byl rok 1948 a 50.léta.

Po zhlédnutí filmu Jan Masaryk a třetí republika následovala diskuze s dcerou politického vězně Jaromíra Indry paní Věrou Pytlíčkovou. Při její otevřené zpovědi mám běhal mráz po zádech. Celý článek

Výstava „Proletí 100letí“

Doporučené


Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
Zveme všechny na procházku naším vestibulem, kde kolem košaté lípy vystavuje 1.stupeň výsledky své práce z tematického týdne „Proletí 100letí“. Přečtěte si, jak se dříve žilo, oblékalo, čím jezdilo, kdo z Čechů se proslavil, projděte nejbližší okolí školy na modelech budov. Na listech lípy najdete přání, která naší republice napsaly všechny děti. Věříme, že výstava zaujme.

Změna platby obědů

Doporučené

Vážení rodiče,
Česká spořitelna bude rušit dosavadní sběrný účet – SPOROŽIRO. Pokud jste ho dosud používali k hrazení školních obědů, je třeba provést změnu.

Zadejte prosím trvalý příkaz k úhradě na číslo účtu 020036-0127851339/0800 na částku:
I.stupeň 6-10 let 600,- Kč
II. stupeň 11-14 let 630,- Kč
III.stupeň 15 a více let 660,- Kč

Platbu prosím proveďte vždy 20. v měsíci na měsíc následující (první platba 20.11. na prosinec 2018)
Celý článek

Přijímací zkoušky na střední školy ve školním roce 2018/2019

Doporučené

Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání přímo řediteli střední školy do 1. března 2019, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou byl termín  do 30. listopadu 2018.

Pro všechny žáky 9. ročníku a uchazeče o přijetí na víceletá gymnázia z 5. a 7. tříd pořádá naše škola  v úterý 5. 2. 2019 v 17:00 informační schůzku, kde výchovné poradkyně znovu postup vysvětlí a odpoví všechny otázky. Zároveň rozdají tzv. zápisové lístky pro registraci zájmu na školy, kam je žák přijat. Převzetí zápisového lístku stvrzuje zák. zástupce podpisem, je proto třeba si jej vyzvednout ve škole, i když se informační schůzky nemůžete nebo nechcete zúčastnit (nelze ho předat žákovi).

Postup: Celý článek

Inspekční zpráva 2017

Doporučené

Na konci listopadu jsme prošli po šesti letech celkovou inspekcí ČŠI s výbornými výsledky. Inspektoři i zástupci MŠMT, kteří ve škole strávili 4 dny, byli naší školou doslova nadšeni. Ti z Vás, kteří si budou chtít zprávu přečíst celou, najdou ji zde: Inspekční zpráva_ FZŠ O. Chlupa_2017. Pro ostatní přinášíme soupis nejvýznamnějších zjištění. Celý článek

Informace k postupu při výskytu vší

Doporučené

Vážení rodiče.
Na naší škole se, tak jako téměř v každém větším dětském kolektivu, občas  vyskytují u dětí  vši. Někteří rodiče se na nás obrací  s tím, že už si neví rady, jak se proti tomuto nepříjemnému problému bránit. Mají pocit, že oni udělají poctivě vše pro odstranění vší a následně provedou důslednou kontrolu k eliminaci recidivy. Přesto jim ale po nějaké době děti opět vši domů „donesou“. Přípravky na odvšivení  jsou drahé a náročná jsou i další nutná opatření ( dezinfekce ložního prádla a  oděvů). Chtěli bychom Vás proto znovu informovat o tom, jaká je situace a jaké jsou povinnosti nás všech. Celý článek

Angličtina 4.A, 4.B, 4.D – Křížová

V týdnu od 17.12. ani v týdnu od 7.1. nebude minitest.

Určování času – pracovní sešit str. 21 (a pokud stihneme Vánoce)

V tomto týdnu budu dokončovat kontrolu portfolií. Kdo ještě neodevzdal, odevzdejte prosím k hodnocení. Pokud si chcete vylepšit známku, kterou jste dostali, opravte nedostatky a znovu odevzdejte. Máte na to čas do Vánoc. Pokud jste dlouho chyběli, termín odevzdání portfolií vám prodloužím.

PÁ 11.1.: možnost odevzdat dobrovolný DÚ (křížovka)

Přeji všem příjemně prožité Vánoce.

Angličtina 2.D – Křížová

Psali jsme test z 2. lekce. Dokončili jsme lekci 2 (PS str. 19). Dětem jsem kontrolovala pracovní sešity. Žáci by teď měli mít vypracováno všechno až do str. 19.

Příště: Třída bude spojená se skupinou paní učitelky Santany.

Žákyně, která minulou hodinu chyběla, bude test psát až 9.1.

DÚ (na 9.1.): dokončit str. 19 v PS + pokud ještě nemáte, dokončete miniknihu „Books“, přineste v lednu a založte do portfolií

Přeji všem příjemně prožité Vánoce.

Týdenní plán 17. – 21. 12.

Vážení rodiče, milé děti,

tento týdenní plán je posledním v letošním kalendářním roce. Následující týden bude ve znamení předvánočních příprav, vyrábění a užívání si… Ale nejprve musíme dokončit několik věcí (test ČJS – úterý, slovní druhy – diktát, opravný test z dělení s ocáskem – pondělí po škole pro několik nešťastníků, kterým se nezdařil). Prosím o zaplacení 250,-Kč za fotografie, kdo tak již neučinil.

Co nás čeká?

Úterý – test z ČJS (děti si odnesly domů portfolia a mají se učit na základě sebehodnocení, které by měly mít vložené)

Středa – od 16:00 do 17:30 předvánoční dílna – vyrábění svícnů pro rodiče i děti (i děti bez rodičů :-)). Vím, že před Vánoci každá hospodyňka neví, kam skočit dříve. Proto to skutečně berte jen jako nabídku, nikoliv povinnost!!! Děti Vám měly přinést domů pozvánku v průběhu minulého týdne.

Čtvrtek – Florbalový turnaj (děti přijdou před 8:00 do tělocvičny v barvě svého teamu). Zbytek třídy – druhou vyučovací hodinu půjdeme našim sportovcům fandit. Dále budeme vyrábět v rámci adventních dílniček, které pořádám společně se 4.B jako mezitřídní projekt.

Pátek – zkrácení výuky na 11:40 (prosím o podpis v ŽK, v pondělí budeme zapisovat)

  • první hodina – rozklíčování Andělíčků (pro svého svěřence by každý Andělíček měl přinést milý dáreček).
  • druhá hodina – vánoční angličtina
  • třetí a čtvrtá hodina – adventní zpívání, vánoční besídka, rozbalování dárečků… Prosíme maminky o několik kousků vánočního pečiva. V loňském roce jsme všichni ochutnávali a bylo to moc prima.

A co v jednotlivých předmětech?

ČJ

  • podstatná jména – rod, číslo, pád
  • PS – 42 – 43

M

  • telá čísla
  • PS 27 – 28

ČJS

  • test

Co jsme stihli – PRO CHYBĚJÍCÍ, ABY VĚDĚLI, CO SI MOHOU DOPLNIT: M PS do 26/8, Poč. str. 19 a 20, ČJ PS do 41, ČJS sebehodnocení, dokončení.

Krásné předvánoční dny přeje

Pavla P.

 

 

Angličtina 4.A, 4.B a 4.C – Kloudová

Celý týden procvičujeme určování času (ptáme se What´s the time?)
1.celé hodiny – It´s 1 o´clock.
2.půl hodiny – It´s half past 3. Je půl 4.
3.čtvrt hodiny – It´s a quarter past 6. Je čtvrt na 7. Děti mají vše zapsáno ve školním sešitě. Hodiny budeme stále opakovat, dokud se určování dětem aspoň trochu nezafixuje :-)) Pak teprve přidáme třičtvrtě…
Dále budeme procvičovat otázky Have you got any…? Máš nějaké ….? a odpovědi I have got some… (Mám nějaké …) / I haven´t got any … (Nemám žádné …) Do you like …? Does your mum/dad like…? I like …/I don´t like… My mum/dad/he/she likes… My mum/dad/he/she doesn´t like ….
V pondělí děti dostaly týdenní úkol na 17.12. Přes vánoční prázdniny nebude žádný úkol:-))
Krásný adventní týden MKloudová