Nová kritéria pro přijetí do 1.třídy 2017/18

Doporučené

I v nové budově převyšuje zájem kapacitu školy. V takovém případě jsme do r. 2016/17 postupovali tak, že jsme nejprve brali děti, které bydlí v naší SPÁDOVÉ oblasti (ulice Fingerova, Husníkova, Ovčí hájek, Seydlerova, Suchý Vršek, V Hůrkách) a dosud i sourozence našich stávajících žáků bez ohledu na jejich bydliště.
Na zbylá volná místa jsme přijímali ostatní žáky.

Vzhledem ke stanovisku zřizovatele MČ Praha 13 a odvolacího orgámu (MHMP) jsou kriteria pro další roky nastavena jinak, a to takto:
Kritéria pro zápis do ZŠ na školní rok 2017/2018

Trvalé bydliště může být doloženo v občanském průkazu rodiče či nájemní smlouvou na jméno rodiče dítěte.

Konference Oborových dnů 1. – 2.2. 2017

Doporučené

Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
DSC06439První dva dny nového pololetí patřily již po osmé konferenci oborových dnů. Žáci 2. stupně mohli během nich postupně představit výsledky své týdenní práce spolužákům. Celý článek

Cykloturistický kurz 2017

Doporučené

Vážení rodiče,
v letošním roce pořádá naše škola jubilejní 20. ročník CYKLOTURISTICKÉHO KURZU v termínu od 1.7. do 8.7.2017 pro žáky 3.-9. tříd. Vzhledem k tomu, že i letos připadají na 1. týden v červenci 2 státní svátky, velmi špatně se mi zajišťuje objekt. Mám zatím zarezervované dva. Celý článek

4.B – týden od 27.2. – angličtina M. Mariašová

Test za lekci 5 In the town napíšeme ve středu, v pondělí budeme ještě opakovat.

V lekci je již mnoho slovíček i frází, které některé děti musí více trénovat, dočteme texty ze stran 34 – 35.

Domácí úkol na pondělí 6.2. – zapsat si do slovníčku a učit se slovní zásobu z lekce 6 (6. hodina) Just for fun!

Pěkný týden,

M. Mariašová

2.A,B – týden od 27.2. – angličtina M. Mariašová

V tomto týdnu vyrobíme další z knížeček The doll´s house by…., zopakujeme slovní zásobu a fráze z lekce My house, zaměříme se na rozšířené učivo v pracovním sešitě na str. 46, 47, lekci ještě neukončíme, je zde již dost slovíček, která nejsou pro některé děti úplně snadná.

Domácí úkol na 7.2. – pracovní sešit str. 45 – nakresli pokoje a napiš názvy pokojů.

Pěkný týden,

M. Mariašová

1.D,E – týden od 27.2. – angličtina M. Mariašová

Pokračujeme v lekci Happy birthday, průběžně opakujeme běžné konverzační fráze a probranou slovní zásobu, najdete je v pracovním sešitě dole na stránkách pod obrázkem nebo cvičením. Hrajeme hry a zpíváme písničky podle materiálů k učebnici. Jednoduchá videa s písničkami najdete na YouTube na SuperSimpleSongs.

Pěkný týden,

M. Mariašová

Týdenní plán 3.B 27.2. – 3.3.

ČJ
– nově: rozlišení tvar slova x slovo příbuzné
– procvičování y/i ve vyjmenovaných, příbuzných slovech po z, s, p , l, m, slovní druh citoslovce
– čtení deníků (schopnost vyjádřit své myšlenky psaním, nácvik předčítání, procvičování psacího písma, práce s chybou)
– čtení vlastních knih (práce s podvojným deníkem – zaznamenávání četby)

M
– nově: obsah (učíme se na čtverečkovaném papíře)
– práce ve čtvercové mříži
– procvičování probraného učiva, které nám dělalo v testu nejvíce potíže (dělení se zbytkem, písemné +/-)
– logické slovní úlohy – čtení s porozuměním

ČJS
– románský sloh/plakát rotundy – vyhodnocení
– práce s textem – pověst Bezhlavý jezdec (čtenářská dílna, provázanost s ročním projektem)
– čtvrtek prezentace DDÚ – osobnosti Litomyšl
– návštěva knihovny (téma: marionety/loutky)
– ve středu 8.3. budeme psát testík (Přemyslovští králové + život ve středověku), dětem to včas připomenu


– procvičování dělení se zbytkem, písemné +,-, podle testíku to stále někomu dělá potíže
– pořídit na doma výukové kartičky (na vyjmenovaná slova, násobilku, slovní druhy) prodávají v knihkupectví, učivo nám přibývá a je dobré učit děti, kam se podívat, pokud si něco nevybaví, stejným způsobem pracujeme i ve škole
– sledovat EŽK

TDÚ – do 26.5. odevzdat 3 čtenářské listy (za 3. třídu děti přečtou min 5 knih)

DDÚ – logiáda, pokusy termín odevzdání 10.3.
002 - kopie

kvíz do pátku
1. Jak se nazývá věž, ze které vede vstup z Karlova mostu na Malou Stranu?
2. Čím jsou dvě nestejně vysoké věže propojené?
3. Jak se nazývá nižší věž a proč?
4. Za jakého panovníka byla postavena brána?
5. Napiš zajímavost, která se stala roku 1250 a objevují se v havrani:
6. Můžeme věž navštívit?

DDÚ plakát – osobnost z města Litomyšl – termín odevzdání 2.3.
výběr z osobností: Alois Jirásek, Bedřich Smetana, Magdaleno D. Rettigová, Julius Mařák
– kritéria: nadpis, obrázek, 8-10 podstatných informací o vybrané osobnosti, minimální formát A4
– ústní prezentace: proběhne ve čtvrtek 2.3.

nový DDÚ!!!! zprávičky
– každou středu po obědě proběhne se členy krátká porada, ve čtvrtek budou děti prezentovat nasbírané zprávy celé třídě
– cíl:porozumět textu, zpracovat informace/jednoduché výpisky, sledovat dění v našem městě (noviny, televize, rozhlas, ..)
– kritéria: sešit A4-5, čitelnost, úprava, pravopis, srozumitelnost při prezentaci

Akce
28.2. Muzeum strašidel + komentovaná prohlídka (roční projekt)
http://www.muzeumpovesti.cz/cz/clanek/78/ – 1. h budeme číst deníky
odchod v 9h, s sebou: batoh, deník, penál, svačina, pití, vhodné oblečení, kartu na oběd/vstup do školy
3.3. návštěva knihovny (marionety/loutky) – 3.h místo aj (s sebou není nic potřeba, jdeme jen na hodinu pryč)
10.3. Školní celodenní projekt – Knihomolové
13.3. – 19.3. Jarní prázdniny
13. – 14.4. Velikonoční prázdniny

28.4. Školní projekt – Čarodějnice
15.5. divadlo Minor – O klukovi, který neuměl zlobit
odchod v 9h, s sebou: batoh, deník, penál, svačina, pití, vhodné oblečení, kartu na oběd/vstup do školy
ŠVP – proběhne v červnu
Konec školního roku: pát 30. června 2017
Vyučování začne v pondělí 4. září 2017

odkaz na doplněnou fotogalerii: http://zschlupovka.rajce.idnes.cz/

Týdenní plán 27. 2. – 3. 3. 2017

ČJ – hlasité a tiché čtení s porozuměním, odpovědi na otázky, podvojný deník. Spodoba – souhlásky uprostřed a na konci slov, odůvodnění správnosti. Psaní psacích písmen a slov v písance, opis a přepis textu. Diktát vět – opakování tvrdých a měkkých slabik. Dokončení textu.

M – numerace do 100, porovnávání čísel, orientace na číselné ose. Sčítání a odčítání do 70, násobení 1- 6, tabulky násobení – procvičování, složené příklady. Úlohy v prostředí autobusu, pyramid, hadů. Slovní a logické úlohy – postup řešení, odpověď. Přesun krychlí dle plánu.

ČJS – vznik Vesmíru, počátky života na Zemi.