„Hodina pohybu navíc“ – pokusné ověřování MŠMT

Doporučené

hodina pohybuVe školním roce 2016/17 je naše škola nově zapojena do pokusného ověřování programu MŠMT „Hodina pohybu navíc.“ Program organizuje Národní ústav pro vzdělávání a má za cíl motivovat žáky 1. – 3. ročníků ZŠ k pohybu a ověřit možnosti začlenění těchto činností do režimu školní družiny.
Celý článek

Příběhy bezpráví – beseda se Zuzanou Wienerovou

Doporučené

pí WienerováJako každoročně se žáci 2.stupně pod vedením paní učitelky Rajtrové zapojili do programu Příběhy bezpráví. Letos jsme se věnovali emigraci lidí z komunistického Československa.  Podařilo se nám získat kontakt na paní Zuzanu Wienerovou. Žáci z 8. a 9. tříd se v hodinách dějepisu předem seznámili se životem jejího manžela Jana. V pátek 25.11. 2016 se podívali na dokumentární film Železná opona a poté jim paní Wienerová poutavě vyprávěla příběh svůj a svého manžela. Celý článek

Národní cena ČR za společenskou odpovědnost

Doporučené

DSC_2197V úterý 22.11 byly oceněny nejlepší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. Mezi nimi byla i FZŠ profesora Otokara Chlupa.

Při slavnostním předávání ve Španělském sále Pražského hradu  získala škola „Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj“ s titulem „Společensky odpovědná organizace 2016“ a certifikát Commited to sustainability (1 star). Večer se konal pod záštitou a za účasti prezidenta republiky, předsedů obou komor Parlamentu ČR, předsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu. Celý článek

Zájezd do Anglie – závazné přihlášky a poslední volná místa

Doporučené

V současné době máme poslední tři volná místa. Je možné přihlásit i sourozence nebo kamarády z jiné školy.

Shrnutí důležitých informací z informační schůzky:

  1. Ve složce, kterou jste dostali, najdete závaznou přihlášku. Vyplňte její dolní část a první dva listy vraťte do školy do 25. 11.

Celý článek

Kufr z cest – výstava

Doporučené

DSC09814Výstava všech kufrů z cest, které jednotlivé třídy naplnily během tematického týdne 2016 je k vidění ve vestibulu školy.
Přijďte se podívat, co vše děti vytvořily během jediného týdne. Cestovaly po ČR, po evropských zemích, na jiné kontinenty, do pohádek i do minulosti. A všude se naučily spoustu nových věcí.

Fotogalerie – Výstava z tematického týdne

Týdenní plán 3.B 5.12. – 9.12.

ČJ
– nově: vyjmenovaná slova po P
– procvičování: slovesa, spojky, podstatná jména, slova příbuzná (vyznačení kořene), vyjmenovaná, příbuzná slova po z, s (zapamatování řady slov)
– diktáty, opisy, přepisy, práce s pracovním sešitem
– psaní do písanky
– mluvený projev (rozšíření slovní zásoby, užívání spisovných tvarů, schopnost vyjádřit svou myšlenku)
– čtení vlastních knih (práce s podvojným deníkem – zaznamenávání četby)
– čtení deníků (schopnost vyjádřit své myšlenky psaním, nácvik předčítání, procvičování psacího písma, práce s chybou)

M
– nově: netradiční slovní úlohy na +,-,x, :
– procvičování: slovní úlohy (sestavení příkladu + slovní odpověď), indické násobení (i s přechodem před destíky), násobení a dělení má přednost před +,-, jednotky, desítky, stovky
– pětiminutovky (+, – do 100, x, : malá násobilka, trénujeme paměť)
– práce v pracovním sešitě (matematická prostředí: krokování/šipkový zápis)

ČJS
– opakování Přemyslovci

– podepsat/okomentovat sebehodnocení za listopad (v portfoliu), pravidelně sledovat známky v EŽK, děkujeme za ruličky od toaletního papíru, nově bude každé dítě potřebovat skleněnou sklenici od okurek/marmelády (budeme tvořit na vv v týdnu od 19.12. vánoční lucerny)

TDÚ – 2 čtenářské listy, roční projekt – vycházka po Praze (termín odevzdání 9.12. 2016)

DDÚ – logiáda, pokusy termín odevzdání 9.12.

kvíz
1. Název nejslavnějšího divadla v Praze?
2. Jaké druhy představení se v divadle hrají?
3. Kolik lampiček má lustr nad hledištěm?
4. Kolik má divadlo opon?
5. Co je zvláštního na třetí oponě?
6. Jak se nazývá místo pro diváky a místo pro herce?
7. Jaký zvláštní hudební nástroj se v divadle nachází?

Akce
6.12. baletní soubor (Dětská vánoční mše) – ve škole
13.12. „Galerie“ – tematická prohlídka, workshop – Jan Merta (roční projekt)
http://ghmp.cz/galerie-lukas-jasansky-a-martin-polak-uvadeji-jana-mertu-tematicka-prohlidka-pro-skoly/
13.12. Vánoční dílna pro rodiče a děti, od 16:00 u nás ve třídě
20.12. Dřevěné a medové Vánoce – betlémy v Ořechu – výlet
21.12. Vánoční florbalový turnaj (vybraní žáci – ve škole)
21. 12. Třídní soutěž o nejlepší bramborový salát (4-5 vyučovací hodinu)
21. – 22.12. Přespávání pod vánočním stromečkem
22.12. Vánoční besídka – předání dárečků
23.12. – 2.1. Vánoční prázdniny

Týdenní plán 5.-9.12.2016

Český jazyk
– vyjmenovaná slova po B – zapamatování řady slov, slova příbuzná, dvojice slov (byl x bil)
– procvičování vyjmenovaných slov po Z a slov příbuzných
– opakování – kořen slova, slova příbuzná, větné vzorce, souvětí, věta, základní skladební dvojice – podmět a přísudek, slovní druhy

Český jazyk – vybraná cvičení na str. 20 – 21
PS – str. 24 – 25

Matematika
– nácvik indického násobení, šipkový zápis při pohybu ve čtverečkované síti
– písemné odčítání a sčítání s přechodem
– dělení a násobení jednocifernými čísly
– číselná řada 0-1000, sčítání a odčítání v tomto oboru celých desítek a stovek, porovnávání čísel
– počítání obsahu a obvodu v rámci čtverečkované sítě

Matematika – vybraná cvičení na str. 20-26

Člověk a jeho svět
– opakování – sv. Václav, Boleslav, Ludmila, Oldřich a Božena
– seznámení s pověstí Břetislav a Jitka

AKCE V TOMTO TÝDNU
5.12. Kino Lichožrouti (po škole)
7.12. Představení dětská vánoční mše

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
16.12. Povídání o Vánocích s knězem
21.12. Florbalový turnaj
23.12. – 2.1. Vánoční prázdniny
12.1. Hudební pořad
12.-13.1. Doplatek na zimní švp (4500 Kč)
4.-11.2. Zimní ŠvP

5. 12 – 9. 12.

5. 12. – 9. 12.
V Začínáme číst a psát a naučíme se naučíme R, Ř, Š, C, Č, Z, Ž, / str.56- 66/. Ta cvičení s označením PIŠ, která ve škole nestihneme, budou za úkol doma. Asi str. 58 dole, str. 60, co nestihne ve škole, určitě str. 63- odpovědi na otázky a pak ve škole budeme číst a povídat si, co nám naši rodiče řekli a ukázali, /můžete poslat i ukázky do školy/. Vlepuji také mřížky na vpisování písmen pod obrázky pro procvičování i ty na konci týdne můžete s dětmi doplnit. Nepište ale dopředu, děti by se pak při hodině nudily.
Protože čekáme v pondělí příchod Mikuláše s čerty, zopakovali jsme všechny básničky k písmenkům, v žákovské knížce jsou razítka, pokud to děti zvládly.
Písmena je nutno psát shora dolů, jak přesně, to si již nyní můžete najít ve fialovém pracovním sešitu Umím psát/značka P/, a prosím, dohlédněte, že děti píší dle šipek, aby si neosvojily chybné tvary/. Na stránce 2 a 3 napíšeme písmena dle vzoru.
V Kreslíme tvary začneme pracovat na str. 22, 36 ve škole a doma práci dokončí. Tento týden napíšeme ve škole diktát na všechna písmena, která již umíme a napíšeme již tři slova / z učebnice Číst a Psát do str. 44/.
V matematice pracujeme od strany 37 do 40, kde se píší číslovky do 6 a 0 a počítá se již do 8.
V prvouce budeme pracovat na str. 24- 26, které se týkají probíraného učiva v Začínáme číst a psát.
V úterý zhlédnou ve škole pořad Dětská vánoční mše a ve čtvrtek v rámci TV proběhne ukázka fotbalu.

1.D Týdenní plán od 5.12. do 9.12.

Akce: 5.12. Mikulášská nadílka

6.12. Hospitace studentů. Dětské baletní představení (ve škole).

8.12. Vánoce na blátě (Divadlo Glans – ve škole).

Český jazyk: Písmeno B (pracovní sešit s. 54-56). Psaní psacích písmen E, I (fialová písanka s. 1,2).

Matematika: Psaní číslic 5,6, 0. Sčítání a odčítání do 5 (pracovní sešit s. 38-40).

Prvouka: Rodina, rodinné vztahy, tradice a oslavy. Děti si ve středu přinesou fotografie příbuzných (rodiče, sourozenci, prarodiče, příp. tety, strýcové, sestřenice, bratranci…).

 

4.A Týdenní plán 5.12. – 9.12.

ČJ
Vzory podstatných jmen rodu ženského – skloňování, změna koncovek
Ověřování znalosti skupin bě x bje, vě x vje, pě, mě – pravopisné cvičení
Čtení příběhu: Nový žák – život cizinců v ČR, kulturní rozdílnosti a tolerance osobních zvláštností (z důvodu písemné práce 2. části – čtení s porozuměním – nebylo splněno, proto je přeloženo na tento týden)
Sloh: Zpráva o výstavě „Kufr z cest“
PS str. 32/4, 33/5, 6
Uč.str. 54 – 56, str. 60

M
Písemné dělení jednociferným dělitelem, zlomky – porovnávání 2/4 = 1/2 apod., výpočet části z celku
Nově: pojmy – sčítanec, součet, dělenec, dělitel, podíl, činitel, součin, menšenec, menšitel, rozdíl
G: osová souměrnost
PS str. 21, 22/7, 23/8, 9, 10, 24/1
Uč. str. 32 – 34

ČJS
Dějiny (pondělí) Jan Hus a jeho doba
Práce s chybou ze čtvrtletního testu – ČR
Vlastivěda (středa) kraj Praha
PS str. 8, sledování dokumentu o Praze

5.12. Mikuláš

9.12. Valdštejnská jízdárna – výstava Architektura po korunu (lidé a architektura v době Karla IV.) – prosím přinést do čtvrtka 8. 12. vstupné 30 Kč. S sebou: batůžek, jízdní doklad, klíček od skříňky, kapesné. Před jízdárnou navštívíme historické centrum Prahy, proto prosím o teplé oblečení.

15.12. Adventní dílna pro rodiče a děti 17:00 – 18:30 hodin

21.12. Nocování ve škole s vánoční nadílkou

Prosincové divadelní představení v angličtině je zrušeno. Náhradní termín bude včas oznámen.

Děkuji za spolupráci a přeji všem klidnou druhou adventní neděli.
Eva Bezoušková