21.2. 2017 – Dílny pro rodiče prvňáků a Den otevřených dveří pro budoucí 6.třídy

Doporučené

V úterý 21.2. 2017 v 17:00 si mohou rodiče budoucích prvňáčků přijít vyzkoušet metody výuky na vlastní kůži do Dílen pro rodiče. Ve dvou různých dílnách poznáte během hodiny, co vlastně znamená kritické myšlení, činnostní učení, matematika prof. Hejného…v praxi.

V úterý 21.2. 2017 v 17:15 hod se koná Den otevřených dveří pro zájemce o postup/ přestup do 6. ročníku (včetně stávajících žáků 5. ročníku u nás). Nejprve Vám představíme koncepci 2.stupně a poté si můžete prohlédnout prostory využívané k výuce – odborné učebny, kmenové učebny…

Na akce není třeba se přihlašovat. 
Obě akce pro rodiče předškoláků jsou určeny pro dospělé a při obou bude zajištěno hlídání dětí v prostoru školní družiny.
Prosíme přijďte dostatečně včas, abychom mohli začít podle plánu.
Děkujeme!

Pražské poetické setkání – školní kolo

Doporučené

Fotogalerie – 1. stupeň – fotografie z akce
Fotogalerie –  2.stupeň – fotografie z akce
Fotogalerie – předání cen

DSC06487Ve středu 15.2. se konalo školní kolo recitační soutěže Pražské poetické setkání. Zúčastnilo se kolem 60 dětí z 1. i 2. stupně, a konkurence byla proto veliká. A jak to dopadlo? Celý článek

Konference Oborových dnů 1. – 2.2. 2017

Doporučené

Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
DSC06439První dva dny nového pololetí patřily již po osmé konferenci oborových dnů. Žáci 2. stupně mohli během nich postupně představit výsledky své týdenní práce spolužákům. Celý článek

Cykloturistický kurz 2017

Doporučené

Vážení rodiče,
v letošním roce pořádá naše škola jubilejní 20. ročník CYKLOTURISTICKÉHO KURZU v termínu od 1.7. do 8.7.2017 pro žáky 3.-9. tříd. Vzhledem k tomu, že i letos připadají na 1. týden v červenci 2 státní svátky, velmi špatně se mi zajišťuje objekt. Mám zatím zarezervované dva. Celý článek

Angličtina – 5.C – Santana

Týdenní plán 20.2.-25.2. 2017

Paní uč. Monika Kršková je nemocná a proto budou obě skupiny spojeny

Tvoření vět na procvičení slovní zásoby 3.lekce, příprava na závěrečný test

Debata na téma škola v ČR – v Anglii- v USA – v Japonsku

Rozšíření slovní zásoby – krátká videa –

A day at school in England,
School in the USA vs school in Japan,
School in England vs school in the USA.

Domácí úkol na příští pondělí – práce v Project – cvičný sešit – dokončení 3.lekce

22. února 2017

Vážení rodiče, co dnes ve škole:

  • individuální čtení, poslední slovo mám já, odhadování příběhu na základě klíčových slov, diktát (z U ČJ 56), hlásková stavba slov
  • UP 17/přepiš, ČJ PS 38/1,2 a samostatná kontrola dle vzoru
  • M 25/3, hra, 26/1,2,4,5
  • Dú: UP 17/zbytek, M 27/4; zítra prezentace země Mája+Isabellka, kniha Matěj K., Bára M.

Dnes bez PS ČJ Ríša; prezentace zemí 28.2. (B.M.+J.L.), 2.3. (M.J.+J.D), 3.3. (E.CH.+V.N.)

Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 20.2.-24.2.2017

Úvod do Unit 5 – In the town

Nová slovní zásoba – viz. školní sešit a uč.str.29

Tvoření vět s použitím There´s / There are/There aren´t any…

Příběh „The toy shop“ – čtení, překlad, poslech příběhu, dramatizace příběhu

Prezentace projektů „Comparing“