Pohár DDM P-13 ve stolním tenise

Doporučené

Dne 7. a 8.11.2018 se naše 4 družstva žáků a žákyň zúčastnila dalšího kola Poháru DDM P-13,tentokrát ve stolním tenise tří a čtyřčlenných družstev. Po bojovných výkonech všech hráčů,někdy i s trochou smůly v závěrečných výměnách, obsadila naše družstva 3x 2. místo a a 1x 3.místo. Díky všem hráčům za vzornou reprezentaci školy.

Příběhy bezpráví

Doporučené

Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
Jako každý rok i letos se naše škola zapojila do projektu Příběhy bezpráví.Tématem byl rok 1948 a 50.léta.

Po zhlédnutí filmu Jan Masaryk a třetí republika následovala diskuze s dcerou politického vězně Jaromíra Indry paní Věrou Pytlíčkovou. Při její otevřené zpovědi mám běhal mráz po zádech. Celý článek

Výstava „Proletí 100letí“

Doporučené


Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
Zveme všechny na procházku naším vestibulem, kde kolem košaté lípy vystavuje 1.stupeň výsledky své práce z tematického týdne „Proletí 100letí“. Přečtěte si, jak se dříve žilo, oblékalo, čím jezdilo, kdo z Čechů se proslavil, projděte nejbližší okolí školy na modelech budov. Na listech lípy najdete přání, která naší republice napsaly všechny děti. Věříme, že výstava zaujme.

Změna platby obědů

Doporučené

Vážení rodiče,
Česká spořitelna bude rušit dosavadní sběrný účet – SPOROŽIRO. Pokud jste ho dosud používali k hrazení školních obědů, je třeba provést změnu.

Zadejte prosím trvalý příkaz k úhradě na číslo účtu 020036-0127851339/0800 na částku:
I.stupeň 6-10 let 600,- Kč
II. stupeň 11-14 let 630,- Kč
III.stupeň 15 a více let 660,- Kč

Platbu prosím proveďte vždy 20. v měsíci na měsíc následující (první platba 20.11. na prosinec 2018)
Celý článek

Přijímací zkoušky na střední školy ve školním roce 2018/2019

Doporučené

Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání přímo řediteli střední školy do 1. března 2019, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou byl termín  do 30. listopadu 2018.

Pro všechny žáky 9. ročníku a uchazeče o přijetí na víceletá gymnázia z 5. a 7. tříd pořádá naše škola  v úterý 5. 2. 2019 v 17:00 informační schůzku, kde výchovné poradkyně znovu postup vysvětlí a odpoví všechny otázky. Zároveň rozdají tzv. zápisové lístky pro registraci zájmu na školy, kam je žák přijat. Převzetí zápisového lístku stvrzuje zák. zástupce podpisem, je proto třeba si jej vyzvednout ve škole, i když se informační schůzky nemůžete nebo nechcete zúčastnit (nelze ho předat žákovi).

Postup: Celý článek

Inspekční zpráva 2017

Doporučené

Na konci listopadu jsme prošli po šesti letech celkovou inspekcí ČŠI s výbornými výsledky. Inspektoři i zástupci MŠMT, kteří ve škole strávili 4 dny, byli naší školou doslova nadšeni. Ti z Vás, kteří si budou chtít zprávu přečíst celou, najdou ji zde: Inspekční zpráva_ FZŠ O. Chlupa_2017. Pro ostatní přinášíme soupis nejvýznamnějších zjištění. Celý článek

Informace k postupu při výskytu vší

Doporučené

Vážení rodiče.
Na naší škole se, tak jako téměř v každém větším dětském kolektivu, občas  vyskytují u dětí  vši. Někteří rodiče se na nás obrací  s tím, že už si neví rady, jak se proti tomuto nepříjemnému problému bránit. Mají pocit, že oni udělají poctivě vše pro odstranění vší a následně provedou důslednou kontrolu k eliminaci recidivy. Přesto jim ale po nějaké době děti opět vši domů „donesou“. Přípravky na odvšivení  jsou drahé a náročná jsou i další nutná opatření ( dezinfekce ložního prádla a  oděvů). Chtěli bychom Vás proto znovu informovat o tom, jaká je situace a jaké jsou povinnosti nás všech. Celý článek

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) -týden 19.-23.11.,2018

Dobrý den,

Poznámka pro rodiče k portfoliu na AJ:  Oznamuji, že děti ve 2.A, 2.B, 2.C si vzaly portfolia domů. Děti je mají přinést zpět do školy v den shrnujícího Testu 1 z Unitu 1, t.j.

2.B., 2.C. – v pondělí 19.11.

2.A. – v pátek 23.11.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 19.-23.11. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Shrnující Test 1 z Unitu 1 si napíšeme:

2.B., 2.C. – v pondělí 19.11.

2.A. – v pátek 23.11.

 1. Pokud budeme mít po Testu 1 čas, tak pokračujeme v Unitu 2 na téma “school” (škola). Poslechneme si a zahrajeme si příběh. Příběhem se učíme slovní vazby: “This is my/ your…” (Toto je moje/ tvoje).

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.C,B na pondělí 19.11.   2.A. na pátek 23.11.

 1. Všechny děti ve 2.A,2.B,2.C si mají opakovat Unit 1 a připravovat se na shrnující Test 1 z Unitu 1.
 2. 2.B. Project “Animals” k Unitu 1. Na A4 papír/ tvrdý výkres si děti mají nalepit nebo nakreslit 5 zvířátek a písemně zvířátka pojmenovat anglicky. Ve škole s tím budeme pracovat a k tomu psát věty anglicky.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

TP 19. 11. – 23. 11.

Čj (literatura)

 • Porozumění textu

Čj (sloh)

 • Popis osoby

Čj (mluvnice)

 • Předpony a předložky
 • Zdvojené hlásky, „je“ a „ú“ na přechodu předpony a kořene slova
 • Slovní druhy
 • Určování gramatických kategorií u podstatných jmen (pád, číslo, rod a životnost)

M

 • Opakování – rovnice, násobení a dělení
 • Rovinné útvary – obsah a obvod
 • Práce se čtverečkovaným papírem a kompletními rýsovacími pomůckami a vhodnými nástroji na rýsování.
 • Zlomky

ČjS

 • Test – Kraje, krajská města, sousední státy, státní symboly, světové strany, pohoří, vrchoviny, nížiny, řeky.

Hv

 • Oprava testíku (délky not, intervaly a stupnice C-dur)
 • Kánon

Vv

 • Vitráž – práce s kružítkem a pravítkem, kompletní rýsovací náčiní (bez úhloměru)

ČsP

 • Tangramy- práce s nůžkami a obkreslování

Tv

 • Nácvik basketbalu
 • Driblink, hod na koš, hra

ICT

 • Geometrické tvary v programu Malování