1. místo v obvodním kole dějepisné olympiády

Doporučené

Obvodního kola dějepisné olympiády, letos na téma První republika, se z Prahy 13 zúčastnilo 19 žáků z 8 základních škol a víceletých gymnázií. Šest žáků.se stalo úspěšnými řešiteli.
Na 1. místě se umístil David Pokorný, 9.C který postupuje do krajského kola, 98 bodů (ze 110 bodů možných).
8. místo obsadil Ondra Krajsa, 8.B a na 16. místě skončil Aneta Cerovská, 9.C.
Vítězovi GRATULUJEME a všem účastníkům děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Inspekční zpráva 2017

Doporučené

Na konci listopadu jsme prošli po šesti letech celkovou inspekcí ČŠI s výbornými výsledky. Inspektoři i zástupci MŠMT, kteří ve škole strávili 4 dny, byli naší školou doslova nadšeni. Ti z Vás, kteří si budou chtít zprávu přečíst celou, najdou ji zde: Inspekční zpráva_ FZŠ O. Chlupa_2017. Pro ostatní přinášíme soupis nejvýznamnějších zjištění. Celý článek

Přihlašte se na Rodičovskou kavárnu 13.2.2018

Doporučené

Co je inkluze? Co znamená pro mé dítě, ať už má nebo nemá doporučení pro specifickou péči? Jak se projevuje u nás ve škole? Kdo jsou asistenti a co je jejich práce? Jak vidí tuto problematiku děti, učitelé a asistenti z naší školy?

Odpovědi na tyto i všechny další  otázky na téma Co je inkluze? budete mít při další rodičovské kavárně v úterý 13.2. 2018 v 17:00 hodin. Pozvání přijala Dr. Měchurová ze speciálního pedagogického centra Klíč, která bude hovořit  o tématice obecně. Se svými zkušenostmi se dále podělí pí učitelka Petra Rajtrová, vedoucí projektu  v jehož rámci natočili žáci naší školy dokument s názvem Mám asistenta, no a co?, který budete také moci zhlédnout, a někteří asistenti z naší školy. Pokud máte zájem o účast, vyplňte své jméno a příjmení a třídu Vašeho dítěte do přihlašovacího formuláře. Jako vždy bude pro Vás připravena káva. Těšíme se na setkání.

Aprica 2018

Doporučené

Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce

Zimní škola v přírodě pro žáky 2.stupně se konala 5.-12.1 2018 v Aprice v Itálii. Bydleli jsme v hotelu Italia, který je krátce po rekonstrukci, jídlo bylo skvělé!
Sjezdovky byly parádně vysněžené a upravené, Celý článek

Přijímací zkoušky na střední školy 2018

Doporučené

Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání přímo řediteli střední školy do 1. března 2018, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou byl termín  do 30. listopadu 2017.

Pro všechny žáky 9. ročníku a uchazeče o přijetí na víceletá gymnázia z 5. a 7. tříd pořádá naše škola  v úterý 20.2. 2018 informační schůzku, kde výchovné poradkyně znovu postup vysvětlí a odpoví na všechny otázky. Zároveň rozdají tzv. zápisové lístky pro registraci zájmu na školy, kam je žák přijat. Převzetí zápisového lístku stvrzuje zák. zástupce podpisem, je proto třeba si jej vyzvednout ve škole, i když se informační schůzky nemůžete nebo nechcete zúčastnit (nelze ho předat žákovi).

Postup: Celý článek

Dny otevřených dveří a dílny pro rodiče

Doporučené

Den otevřených dveří , kdy mají rodiče budoucích prvňáčků možnost setkat se s ředitelkou školy a prohlédnou si prostory školy a mohou se zeptat na vše, co je zajímá o životě školy i přijímacím řízení se ve šk. roce 2017/18 bude konat v úterý 23.1. 2018 v 17:00 hodin v divadelním sále školy.

Již tradičně se konají před zápisem do 1.tříd, který bude letos ve čtv 12.4. 2018 a pát 13. 4. 2018, několikery dílny, při kterých si mohou rodiče na vlastní kůži vyzkoušet naše metody práce a seznámit se blíže se členy pedagogického sboru. Ve šk. roce 2017/18 budou dílny v úterý 30.1. 2018 v 17:00 hodin.

Den otevřených dveří pro žáky budoucího 6. ročníku a jejich rodiče bude v úterý 30.1. v 17:15 hodin v divadelním sále školy.

8.ročník florbalového turnaje 1.stupně

Doporučené

IMG_0765
Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
Dne 21.12.2017 se jako tradičně sešlo 10 družstev,složených ze 130 žáků 1. stupně,aby se utkalo o celkové vítězství v tomto tradičním florbalovém turnaji.Organizační zajištění padlo na žáky 8.A a 9.C. Celý článek

Krysáci – divadlo 6.A

Doporučené

DSC07962

Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z představení
Zábava i poučení čekaly na děti z 1. tříd při vánočním představení „Krysáci“, které si pro ně připravily děti z 6.C. Děkujeme za předvánoční zastavení a ujištění, že Vánoce a andělé na nás mohou čekat i na skládce.

Provoz bufetu v týdnu 3.-5.1. 2018

Doporučené

Upozorňujeme všechny žáky, jejich rodiče a zaměstnance, že v prvním lednovém týdnu od 3. do 5.1.2018 nebude školní bufet v provozu.

Beseda se Simonou Riedlovou- projekt Vagonáři

Doporučené

Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
DSC07825V pondělí 11.12. 2017 navštívila naši školu Simona Riedlová – ambasadorka projektu Vagonáři (Jedna blbá fotka). http://www.vagonari.cz/. Simona si v citlivém adolescentním věku prožila traumatický zážitek, po kterém zůstala těžce zraněná – popálená elektrickým proudem. Celý článek

Testování – Výborné výsledky

Doporučené

V loňském školním roce se poprvé konaly jednotné přijímací zkoušky na střední školy, a to jak z 9. třídy, tak na gymnázia osmiletá (z 5. ročníku) a šestiletá (ze 7. ročníku) CERMAT. V těchto dnech obdržely školy výsledky svých žáků s porovnáním s celorepublikovými výsledky.
Jak v českém jazyce, tak v matematice jsme v 5. i 9. ročníku byli nad celostátním průměrem, v 7. ročníku jsme byli nad průměrem v matematice, v Čj byly výsledky průměrné (výsledky v 7. ročníku odpovídaly tomu, že z 20 žáků odešli na šestiletá gymnázia pouze 3).Podrobné výsledky si můžete prohlédnout na nástěnce před školou.
Co je pro nás obzvláště potěšující, je zpráva, že mezi základními školami na Praze 13 jsme se umístili přesvědčivě na 1. místě.

 

Informace k postupu při výskytu vší

Doporučené

Vážení rodiče.
Na naší škole se, tak jako téměř v každém větším dětském kolektivu, občas  vyskytují u dětí  vši. Někteří rodiče se na nás obrací  s tím, že už si neví rady, jak se proti tomuto nepříjemnému problému bránit. Mají pocit, že oni udělají poctivě vše pro odstranění vší a následně provedou důslednou kontrolu k eliminaci recidivy. Přesto jim ale po nějaké době děti opět vši domů „donesou“. Přípravky na odvšivení  jsou drahé a náročná jsou i další nutná opatření ( dezinfekce ložního prádla a  oděvů). Chtěli bychom Vás proto znovu informovat o tom, jaká je situace a jaké jsou povinnosti nás všech. Celý článek

Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 22.1.-26.1.2018

Dokončení prezentace projektů „I have got, He/She has got…“

Tvoření otázek s použitím „Have got“.

Příběh „Mut´s present“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace příběhu.

Opakování – přídavná jména – popis lidí a věcí.

Úvod do Unit 3 – Part S – „My school“ – nová slovní zásoba.

Příprava na skupinový project „My school“

3. A Týdenní plán 22. – 26. 1. 2018

ČJ – procvičování psaní i/y po souhláskách B, L. Seznámení s vyjmenovanými slovy po M. Sloh – osnova příběhu, dokončení příběhu. Čtení – orientace v textu, vyhledávání informací. Opis a přepis textu.

M – procvičování násobení a dělení 7, písemné sčítání a odčítání do 1000, zaokrouhlování na desítky a stovky. Slovní úlohy. Řešení úloh v různých matematických prostředích.

ČJS – Slavníkovci a sv. Vojtěch, kníže Oldřich a Božena.

V pátek 26. 1. zkrácené vyučování, končíme v 11.50 hod. Děti půjdou na oběd a pak domů nebo do školní družiny.

Traits of Successful, Revered, and Loved Head

As such argumentative essays are employed to supply a position stage that’s clear and firm. Find information viewing documents online from here. Visit our own essay writing business and relish special and skilled essay services. Just in case you’ve writings giving you anxiety, you are in the most appropriate area only because we should give you composition providers which could assist you to develop articles which are first. Furthermore, the authors should know about various writing types. Our essay writers can be obtained throughout and prepared to supply you with quality argumentative composition and additional documents. Hence, if you’re going to follow the preceding informed guide for authorship I search composition you then’ll definitely wind up having an outstanding little bit of work.

Develop hobbies that are everyday you are able to enjoy performing alone.

Also, It offers the potential direction of whatever is contained within the article. Therefore generate an expression of concern within the custom essay to be a booming author. Visit our own site to obtain extra information about direction composition composing. And Therefore, the company should be certain the authors have the essential encounter with the goal to satisfy clients needs. Composing and submitting a terrific cover letter is a superb approach to start an effective job with a business. Moreover, lots of personalized composing report providers are created for the assistance of neophytes to assist them within their work. This will definitely inspire customers to purchase custom dissertation in the business Many of on-line essay writing businesses were in market to generate cash. Prevent being stressed since you’ll find a suitable paper. The writer should additionally have the portion of originality therefore the business earns good standings in termpaper creating.

I might describe the word utilitarianism easily wrote on stuart mill.

There are quite a few free Spanish research papers which are accessible on line. Custom essay composing isn’t a easy endeavor. A personalized writer must be able to manage the multi tasking strategies including custom article composing and compiling. This actually is because the writers find a way to publish custom thesis specialist. The leading factor to think about is where to locate the custom composition. The custom dissertation should have no lexical mistakes. It follows the papers ought to be written from scratch.

Like, take a look at case quantity 13 on page 14 from the board of pharmacy??meeting.

The businesses supply inferior outstanding custom buy cheap essays online thesis. First, the business ought in order to supply custom thesis in time. Academic writing is portion of your syllabus which must be taken serious. They’re portion of the syllabus and hence they ought to compose quality argumentative article to be able to acquire substantially better grades within their tests. Additionally, the students would not have adequate time to compose their thesis. Students wishing to move their assessments must not use or buy no cost argumentative article. Documents constitute an immense quantity of these homework and they’re provided in huge amounts. When you wish college, significant school, masters or PhD documents arrive at us and you’ll find papers of the premium quality.

Put in place systems or stages.

Creating thesis is a tough task for several students. A nicely constructed expository composition uses the mixture of informative information, info and examples about this issue. This really is made easier by how our writers are qualified in various disciplines. Besides having competence in educational writing styles pupils need a great command of appropriate language use to prevent vagueness or ambiguity.