Dny otevřených dveří a dílny pro rodiče 2019

Doporučené

Nezapomeňte na Den otevřených dveří pro zájemce o přijetí do 1. ročníku, kdy si mohou rodiče prohlédnout školu a zeptat se pí ředitelky na vše, co je zajímá. Těšíme se na Vás  v úterý 22. ledna 2019 od 17:00 hodin v divadelním sále.

O týden později V úterý 29.1. 2019 v 17:00 si mohou rodiče budoucích prvňáčků přijít vyzkoušet metody výuky na vlastní kůži do Dílen pro rodiče. Ve dvou různých dílnách poznáte během dílen, co vlastně znamená kritické myšlení, činnostní učení, matematika prof. Hejného…v praxi.

V úterý 29.1. 2019 v 17: 00 hod se také koná Den otevřených dveří pro zájemce o postup/ přestup do 6. ročníku (včetně stávajících žáků 5. ročníku u nás). Nejprve Vám představíme koncepci 2.stupně a vysvětlíme způsob rozdělení do budoucích tříd. Poté si můžete prohlédnout prostory využívané k výuce – odborné učebny, kmenové učebny a zeptat se na vše, co Vás zajímá.

Na akce není třeba se přihlašovat. 
Obě akce pro rodiče předškoláků jsou určeny pouze pro dospělé, ale při obou bude zajištěno hlídání dětí v prostoru školní družiny.
Prosíme přijďte dostatečně včas, abychom mohli začít podle plánu.
Děkujeme!

Další informace o přijímání žáků najdete zde

Florbalový turnaj smíšených družstev žáků 1. stupně

Doporučené

Dne 20.12.2018 proběhl na naší škole již 9. ročník florbalového turnaje družstev žáků 1. stupně. Stejně jako každý rok byli přihlášení žáci (130 dětí)rozděleni do 10 družstev, z nichž každé odehrálo 7 zápasů o celkové prvenství v turnaji. Celý článek

sv. Lucie 13.12. 2018

Doporučené

Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
Ve čtrvrtek 13.12. 2018 opět Lucie a Luciášové, tentokrát ze 7.A, obcházeli školu se světly a vymetali tmu. Tradiční soutěž v odhadu vyhrála třída 3.A, která získala skvělý dort ve tvaru špulky. Děkujeme paní učitelce Kráčmarové a všem dětem ze 7.A za krásnou akci.

NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 2018/2019 – 9. ROČNÍK

Doporučené

i letos se žáci 9. ročníku podrobili národnímu testování SCIO. Výsledky testů obecných studijních předpokladů, v českém jazyce a matematice jsou porovnány z hlediska potenciálu žáků a také s výsledky všech deváťáků testovaných v republice.
Škola i žáci tak dostávají dobrý nástroj k posouzení své práce.

Výsledky – SCIO_souhrn
Výsledky dosaženými v českém jazyce patří naše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol Celý článek

Pohár DDM P-13 ve stolním tenise

Doporučené

Dne 7. a 8.11.2018 se naše 4 družstva žáků a žákyň zúčastnila dalšího kola Poháru DDM P-13,tentokrát ve stolním tenise tří a čtyřčlenných družstev. Po bojovných výkonech všech hráčů,někdy i s trochou smůly v závěrečných výměnách, obsadila naše družstva 3x 2. místo a a 1x 3.místo. Díky všem hráčům za vzornou reprezentaci školy.

Příběhy bezpráví

Doporučené

Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
Jako každý rok i letos se naše škola zapojila do projektu Příběhy bezpráví.Tématem byl rok 1948 a 50.léta.

Po zhlédnutí filmu Jan Masaryk a třetí republika následovala diskuze s dcerou politického vězně Jaromíra Indry paní Věrou Pytlíčkovou. Při její otevřené zpovědi mám běhal mráz po zádech. Celý článek

Výstava „Proletí 100letí“

Doporučené


Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
Zveme všechny na procházku naším vestibulem, kde kolem košaté lípy vystavuje 1.stupeň výsledky své práce z tematického týdne „Proletí 100letí“. Přečtěte si, jak se dříve žilo, oblékalo, čím jezdilo, kdo z Čechů se proslavil, projděte nejbližší okolí školy na modelech budov. Na listech lípy najdete přání, která naší republice napsaly všechny děti. Věříme, že výstava zaujme.

Změna platby obědů

Doporučené

Vážení rodiče,
Česká spořitelna bude rušit dosavadní sběrný účet – SPOROŽIRO. Pokud jste ho dosud používali k hrazení školních obědů, je třeba provést změnu.

Zadejte prosím trvalý příkaz k úhradě na číslo účtu 020036-0127851339/0800 na částku:
I.stupeň 6-10 let 600,- Kč
II. stupeň 11-14 let 630,- Kč
III.stupeň 15 a více let 660,- Kč

Platbu prosím proveďte vždy 20. v měsíci na měsíc následující (první platba 20.11. na prosinec 2018)
Celý článek

Přijímací zkoušky na střední školy ve školním roce 2018/2019

Doporučené

Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání přímo řediteli střední školy do 1. března 2019, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou byl termín  do 30. listopadu 2018.

Pro všechny žáky 9. ročníku a uchazeče o přijetí na víceletá gymnázia z 5. a 7. tříd pořádá naše škola  v úterý 5. 2. 2019 v 17:00 informační schůzku, kde výchovné poradkyně znovu postup vysvětlí a odpoví všechny otázky. Zároveň rozdají tzv. zápisové lístky pro registraci zájmu na školy, kam je žák přijat. Převzetí zápisového lístku stvrzuje zák. zástupce podpisem, je proto třeba si jej vyzvednout ve škole, i když se informační schůzky nemůžete nebo nechcete zúčastnit (nelze ho předat žákovi).

Postup: Celý článek

Inspekční zpráva 2017

Doporučené

Na konci listopadu jsme prošli po šesti letech celkovou inspekcí ČŠI s výbornými výsledky. Inspektoři i zástupci MŠMT, kteří ve škole strávili 4 dny, byli naší školou doslova nadšeni. Ti z Vás, kteří si budou chtít zprávu přečíst celou, najdou ji zde: Inspekční zpráva_ FZŠ O. Chlupa_2017. Pro ostatní přinášíme soupis nejvýznamnějších zjištění. Celý článek

Informace k postupu při výskytu vší

Doporučené

Vážení rodiče.
Na naší škole se, tak jako téměř v každém větším dětském kolektivu, občas  vyskytují u dětí  vši. Někteří rodiče se na nás obrací  s tím, že už si neví rady, jak se proti tomuto nepříjemnému problému bránit. Mají pocit, že oni udělají poctivě vše pro odstranění vší a následně provedou důslednou kontrolu k eliminaci recidivy. Přesto jim ale po nějaké době děti opět vši domů „donesou“. Přípravky na odvšivení  jsou drahé a náročná jsou i další nutná opatření ( dezinfekce ložního prádla a  oděvů). Chtěli bychom Vás proto znovu informovat o tom, jaká je situace a jaké jsou povinnosti nás všech. Celý článek

Angličtina 1.A,1.B,1.C

Týdenní plán 14.1.-18.1.2019

1.B – hodina odpadá – divadelní představení

1.A,1.C

Unit 3 – Come and play!

Hry a aktivity na procvičení nové slovní zásoby – hračky

Příběh „Four cakes“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti

Práce v AB – str.18 – samostatná práce, následná společná kontrola.

Příprava na domácí úkol (děti mají domalovat hračky ze str. 18 a vypracovat cvičení na straně 19)

Práce s knihou – rozšíření slovní zásoby – hračky.

Opakování – barvy, číslovky.

Angličtina 2.A,2.B.2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 14.1.-18.1.2019

Unit 3 – I´m hungry

Práce s Activity book – následná společná kontrola (str.22)

Procvičení nové slovní zásoby – tvoření vět s použitím „I like…“ „I don´t like…“ s použitím slovíček ze 3.lekce – jídlo. Příprava na D.Ú. (AB str.23)

Příběh „I´m Hungry“  – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti

Rozšíření slovní zásoby – jídlo – práce s knihou, krátké video.

Angličtina 3.D,3.E – Santana

Týdenní plán 14.1.-18.1.2019

Procvičování slovní zásoby 4.lekce – Jídlo

Rozšíření slovní zásoby – Fruit

Práce s Activity book – následná společná kontrola

Prezentace projektů „Food“ – tvoření vět v návaznosti na projekty

Příprava na shrnující test 4.lekce (test se bude psát v pátek 25.1.2019)

Angličtina 5.A,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 15.1.-18.1.2019

Unit 3 – My World – Part A

Gramatika – Have Got: Affirmative/Negative

Procvičování Have got…Tvoření vět kladných i záporných

Opakování slovíček – elektronika, dopravní prostředky

Dokončení prezentace projektů. Tvoření vět v návaznosti na projekty (ve třídě 5.A)

Práce s Activity book – poslechová cvičení. Následná společná kontrola.

7.B – Lyžování v Lienz

Lyžák se mi hrozně líbil, bylo super krásné počasí. Doufám, že i příští rok budeme mít zase apartmán, protože nás to s holkama sblížilo. Eliška
Lyžák se mi moc líbil. Děkuji za možnost poznat nové a super lidi. Doufám, že je uvidím i příští rok. A také doufám, že pojedeme na stejné místo, protože se mi tam moc líbí. Lucka
Lyžák tento rok byl super. Vyšlo nám krásné počasí a super sníh. Našla jsem si spoustu nových kamarádů a zlepšila se na lyžích. Ema
Bylo hodně sněhu. Moc sněhu. Hodně moc sněhu. Jezdilo se mi dobře. Myslím, že to utužilo kolektiv. Šimon
Hory byly vynikající. Naučila jsem se lyžovat mnohem rychleji než minulý rok. Skamarádila jsem se s klukama z Janova. Sjezdovky byly super. Jsem moc ráda, že jsem jela s váma.
Na horách jsme byl poprvé se školou. Ubytování bylo skvělé, jídlo a lyžování taky. Hory byly pěkné, skvělé počasí kromě posledního dne. A když jsme nelyžovali, měli jsme skvělou zábavu. Matyáš
Lyžák byl super, akorát krátký. Dobrá byla i třída z Janova. Moc jsem si to užila.
Hory jsme si moc užila. Byla jsem se super lidma. Děti z janova byly také super. Líbilo se mi lyžování a večerní aktivity. Dobře se mi s vámi lyžovalo. Děkuji za super lyžák. Bára
Lyžák byl pro mě nejlepší. Jsem moc ráda, že jsem tam byla. Naučila jsem se lyžovat. Děkuji tomu, kdo mi to zaplatil. Jsem šťastná moc. Julča
Moc se mi to líbilo. Už jsme to tam znali, takže jsem si to mohl pořádně užít. Bylo to super:-) Jirka
Lyžák byl vážně super. Nejlepší byla neděle, protože bylo hodně sněhu. Seba
Na horách se mi moc líbilo. Naučil jsme se jezdit rychleji. Adam
Lyžák byla super a už se těšíme na další rok. P.S. Začátek nových kamarádských vztahů s holkama ze třídy:-) Míra a Péťa
Lyžák jsem si moc užila. Bylo to super. Jsem ráda, že jsme se skamarádili s klukama z Janova a bylo by super, kdyby jeli i příští rok. Linda
Asi zatím nejlepší lyžák! Nádherné výhledy a sníh. Moc jsme si to užila.
Tento lyžák jsem si velmi užila! Podle mě to byla nejlepší dovolená se třídou, co jsem kdy zažila. Překvapilo mě, že s námi jela i jiná třída. Bylo úžasný, že i s nimi jsme se skamarádili. Doufám, že si to zopakujeme! Bela
Měli jsme super počasí, moc hezky jsem si zalyžoval. Dobré jídlo a super pokoj. Moc hezké místo-klidně bych tam jel ještě jednou. Kuba K.
Hory se mi moc líbily. Líbilo se mi, jak jsme se skamarádili s Janovem a jak jsme se s naší třídou spojili jako kolektiv. Hory byly boží! Viki
Prohlédněte si fotografie:
Fotogalerie

Angličtina 4.A, 4.B a 4.C – Kloudová

Tento týden opakujeme na souhrnný test Unit 3, který budeme psát v pondělí 21.1.
Celá příprava na test je ve školním sešitě – 4.C ji má dokončenou, ve 4.A a 4.B přípravu dokončíme v pátek.
V testu bude spelování, určování času (celé hodiny, čtvrt, půl a třičtvrtě), doplňování rozhovoru v restauraci (Can I have …, please? Anything else? ….) – celý rozhovor mají děti doplněný také v Pracovním sešitě na str. 22.
Dále budou v testu odpovědi na otázky např. How are you?I am fine, thanks. How old are you? I am nine. What is your favourite drink? My favourite drink is milk. What time do you have dinner? I have dinner at half past six. apod.
Podle poslechu budou děti doplňovat smajlíky do tabulky – He/She likes rice :-) He/She doesn´t like pizza :-( a potom budou psát celé věty. Také v 1. os. j.č. I like pasta, I don´t like cheese.
Srdečně zdravím:-) MKloudová