Tp 15.4.

Plán na týden od 15.4. do 19.4.2013 pro třídu 3.D:

Informace pro rodiče:

15. -19.4. – probíhá opět sběr papíru, kontejner na sběr bude přistaven na
parkovišti školy
15.4. – Genius Logicus, náhradní termín pro nemocné žáky, velká počítačová
učebna
– jinak připomínám blížící se termín doplacení školy v přírodě ( konec dubna ),
jedná se o částku 1520,- Kč

Český jazyk: – opakování a procvičování vyjmenovaných slov po V, vyjmeno-
vaná slova po Z a slova příbuzná, DÚ: PS s.61/ cv.4, s.63/cv.
1b)
– podstatná jména, pádové otázky
– přirovnání x rčení x přísloví
– vlastní rýmování, básně k jaru

Matematika: – procvičování: sčítání, odčítání do 1000, dělení se zbytkem
– dělení a násobení č.10 mimo obor násobilek, nás. a děl. č. 100
– Jednotky délky,DÚ: PS s. 19/ cv.1, porovnávání úseček, střed
úsečky

Člověk a jeho svět:
projekt 3. roč. – Přemyslovci se přesouvá kvůli nemoci učitelů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*