AJ 1.B,D

18. 4.

Cvičili jsme učivo minulé hodiny, tedy větu It is a…. a otázku Is it a…?

Opakovali How old are you? I am 6.

Poslouchali a přehrávali příběh z učebnice s. 50. Zkuste se dětí zeptat, zda si pamatují, co kdy jednotlivé postavy říkají.

Nápověda: č. 2 – What´s this? Is it a radio?//č.3 – Is it a television?//č. 4 – It is a birthday card!// č. 5 -Open it please, Daisy.

Domácí úkol: 1) Zkusit si zopakovat příběh.

2) Učebnice s. 51 Nejen dokreslit, umět věci pojmenovat. Příští hodinu bude krátký poslechový test na slovíčka 5. lekce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*