2. cizí jazyk od šk. roku 2012/13

Važení rodiče, milí žáci.
Jak už jste si možná všimli ve sdělovacích prostředcích, bude od příštího roku pro všechny žáky 2. stupně na českých ZŠ povinná výuka 2. cizího jazyku. Celkově je třeba, aby měl každý žák za svou docházku od 6. do 9. ročníku, minimálně 6 hodin tohoto předmětu. Z tohoto důvodu se bude měnit také náš učební plán.
Jako první krok bychom chtěli zjistit, o které z jazyků, jejichž výuku je škola schopna na patřičné úrovni zajistit, bude zájem. Proto dostaly děti domů lístečky, na kterých máte podrobněji vysvětleno, jak se změny dotknout právě Vašeho ročníku a máte možnost vyznačit svou preferovanou volbu a další volby v pořadí.

Odpovědi na nejčastější otázky:
1. Budu si moci vybrat španělštinu? Ne, španělštinu nemůžeme pro příští školní rok nabídnout, a proto není ani v nabídce, kterou jste dostali domů.
2. Jsem v 6.-7. ročníku a Nj už mám, musím si k ní vybrat další jazyk? Ne, děti, které už Nj mají v ní budou ve stejné skupině pokračovat. Ojedinělé výjimky, musí být projednány s pí Majstrovou a bude jim vyhověno pouze, pokud nebude ohrožena výuka ve skupině z hlediska počtu dětí (v 6. třídě si žáci volili Nj na celé 4 roky a rodiče i sami žáci s tím byli seznámeni dopředu). Vezměte ale také v úvahu, že ve skupinách začátečníckých bude více dětí, které zatím cizí jazyk nevolilo i s ohledem na prospěch v Čj a Aj, předpokládáme, že budou postupovat velmi pomalým tempem.
3. Pokud si vyberu Fj, bude zaručeno, že se ji budu moci učit? Ne, bude záležet na preferenci všech dalších žáků ve všech ročnících, teprve podle počtu preferenčních voleb budeme otvírat skupiny v jednotlivých jazycích – v každém ročníku bude určitě otevřena Nj pro začátečníky a dale buď Rj nebo Fj.
4. Kdy si budeme moci vybrat volitelné předměty? Volba volitelných předmětů, jejichž počet bude z důvodů navýšení povinných hodin omezen (v každém ročníku jinak), bude následovat – nejpravděpodobněji na konci května.
4. Mám už teď potíže s angličtinou, popřípadě i češtinou, navíc mám dyslexii, mohu si vybrat místo 2. cizího jazyka jiný předmět? Ne, výuka bude pro všechny žáky povinná, nicméně u 2. cizího jazyka půjde opravdu o základy, navíc s důrazem na praktické využití a větším důrazem na mluvení a porozumění, než na psaní a čtení (byť základy budou samozřejmě také vyučovány).
5. Nevím, jak se rozhodnout, jsou nějaké obecné rady? Základy němčiny je dobré znát, protože máme dva německy mluvící sousední státy a žáci mohou své znalosti často využít v praxi (dovolená, další studium i práce), ruština, byť je třeba se naučit azbuku, je češtině velmi podobná, tudíž alespoň něco porozumí děti hned, francouzštinu bude vyučovat pí učitelka s praxí na 1. stupni – dokáže výuku vést spíše hravou formou s využitím písniček, říkanek, navíc již 2x uskutečnila zájezd do Francie a počítá s tím i na příští léta.

pruzkum jazyk_6 pro žáky stávající 5.ABCD, kteří budou pokračovat na naší škole
pruzkum jazyk_7 pro žáky stávající 6.AB
pruzkum jazyk_8 – pro žáky stávající 7.AB, kteří budou pokračovat na naší škole

Formuláře dostaly děti ve škole, stáhněte si je pouze, pokud je ztratí, jsou nemocné apod a odevzdejte do školy NEJPOZDĚJI do konce týdne tj. 3.5. (je možné je naskenovat nebo volbu vypsat na papír popřípadě poslat mailem na zuzanam@majstr.cz – po tomto datu zařadíme dítě do skupiny bez ohledu na jeho preferovanou volbu!

2 thoughts on “2. cizí jazyk od šk. roku 2012/13

  1. pokud jsem nyní v 8. třídě a mám Španělský jazyk mohu ho dstudovat příští rok?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*