TP 5.B 25. – 29.11.

ČJ – zdvojené souhlásky na styku kořene a předpony či přípony, interpunkce ve větě (čárky v souvětí, mezi několikanásobnými členy), čteme si o postavách z období národního obrození

MA – v úterý čtvrtletní pís. práce (především látka viz. předchozí TP), osová souměrnost, dělení dvojciferným dělitelem

ČJS – ve středu krátký test – Marie Terezie a Josef II., pokračujeme s jednoduchými stroji, začínají nám prezentace na jednotlivé státy Evropy (dlouhodobý domácí úkol – každé dítě si vybralo zemi, referát má na konkrétní datum)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*