Týdenní plán 22.9 – 26.9.2014

ČJ – Vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen, slovní druhy, tiché a hlasité čtení, vypravování podle obrázkové osnovy

M – Číselná řada 1 – 1000 000, sčítání a odčítání, násobení a dělení. Dělení se zbytkem, převody jednotek délky a času. G – rýsování základních rovinných útvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnice)

ČJS – Česká republika – součást společenstva hospodářsky vyspělých států, Bitva na Bílé hoře, Železné rudy, energetické suroviny(paliva).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*