Týdenní plán 4.D od 22.9. do 26.9.

Český jazyk: Opakování z 3.ročníku (vyjmenovaná slova, antonyma, synonyma, slova spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená). PS s. 11-13, 19

Matematika: Opakování z 3.ročníku (velká násobilka, sčítání a odčítání do 1 000 zpaměti i písemné, konstrukce trojúhelníka ze tří stran, obvod trojúhelníka, grafický součet, rozdíl a násobek úseček). PS s. 8-11

Člověk a jeho svět: Karel IV. Česká republika: státní svátky, národnosti a národnostní menšiny, EU, NATO, státní úřady, kraje). PS s. 5,6.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*