Týdenní plán 29.9. – 3.10. 2014

ČJ – stavba slova, slova příbuzná, vyjmenovaná slova, mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves; Rčení a jejich význam, práce s textem

M – písemné násobení a dělení, složené příklady,  zaokrouhlování, odhad výsledku, převody jednotek, slovní a logické úlohy; konstrukce – rovnoběžky, kolmice, plán stavby

ČJS – dějiny – opakování – slohy a jejich znaky; zeměpis – kraje ČR – test; přírodověda – neživá příroda – nerudní suroviny

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*