Týdenní plán 29.9. – 3.10.2014

ČJ – Opakování učiva 4. roč. – test. Stavba slova – kořen, předpona, přípona, koncovka. Slova příbuzná. Sloh – význam různých rčení. Čtení – práce s textem.

M – Opakování učiva 4. roč. – test. Písemné násobení a dělení, zaokrouhlování, odhad výsledku, převody jednotek. Složené slovní úlohy.  Geom. – základní rovinné útvary a jejich konstrukce, rovnoběžky, kolmice.

ČJS – dějiny – Bitva na Bílé hoře, Třicetiletá válka, opakování – pravěk – Habsburkové (příprava na test). ČR – prezentace krajů (dokončení). Nerudní suroviny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*