AJ 5.A., 5.B., 5.D (Běh) –od pondělka 2.11.

V týdnu od 2.11. budeme pokračovat v následujícím jak bylo naplánováno:

  1. 5.A. –shrnující test 1 ve čtvrtek 5.11.
  2. Seznamujeme se s novou slovní zásobou z kapitoly/unitu 2 (ústně a písemně, např. názvy zemí a národností a k tématu “rodina”)
  3. Učíme se ústně a písemně představovat své kamarády, svou rodinu a jinou osobu lidem s využitím slovesa “to be” (být) v kladné a záporné větě, přivlastňovacích zájmen (např. his, her, their –jeho, její, jejich) a přivlastňovacího pádu (např. Peter’s brother –Petrův bratr).
  4. Pracujeme na skupinovém výzkumném projektu na téma “Evropa –státy a zajímavosti o nich”.
  5. Povídáme si o původu svátku Halloween formou říkanky, písničky, video, apod. Rozšiřujeme si slovní zásobu ústně a písemně (např. a pumpkin –dýně, a candle –svíčka, atd.)
  6. Procvičujeme si výslovnost ve slově.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*