Týdenní plán 2.B 2.11. – 6.11.

ČJ
– význam slova – slova nadřazená, podřazená, souřadná
– nově – antonyma, synonyma, slova mnohoznačná
– nově druhy vět
– písanka strana 12,13 písmena t, ť/Ť
– tiché i hlasité čtení s porozuměním, nácvik intonace, čtení vlastních knih, reprodukce přečteného textu, klíčová slova, hlavní postavy, předvídání děje

M
– nácvik sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítky
– číselná řada 0-100, porovnávání, zobrazení na číselné ose
– práce se stovkovou tabulkou
– prostředí: pyramidy, hadi, práce s tabulkou, výstaviště, parkety…

ČJS
– čtvrtek vycházka do okolí školy
– podzim, pozorování přírody, počasí, práce s přírodním materiálem
– živočichové – ptáci (stěhovaví, stálí)

od 9.11 začínáme rýsovat
– každý bude potřebovat pravítko max do 15 cm, nutno nosit od 9.11. každý den v penálu, včetně ořezané tužky

Akce
16.11. Ředitelské volno
18.11. – 27.11. Konzultační dny
– tabulka k zapisování bude od zítřejšího odpoledne na recepci

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*