AJ 4.A. (Běh) -od úterka 10.11.

V týdnu od 10.11. budeme pokračovat v následujícím:

  1. Malý testík na slovní zásobu (členové rodiny) ve středu 11.11.
  2. Procvičujeme čísla a počítání s matematickými úkony +, -, x, : ) ústně a písemně
  3. Procvičujeme ústně a písemně popis členů rodiny s použitím přivlastňovacích zájmen (his, her –jeho, její), přivlastňovacího pádu (např. Peter’s family –Petrova rodina) a vazby “She/he has got”, “I’ve got”. K tomu si ujasňujeme kdy používáme “…has got” versus “has”.
  4. Učíme se a procvičujeme kladení “Wh-“ a “How” otázek vztahujících se k popisu členů rodiny (ústně a písemně). Např. “Have you got any…?” Rozlišujeme otázky “Who is…?” a “How many…?”
  5. Učíme se psát a vyslovovat nová slovíčka v rámci tématu –rodina a popis členů rodiny: married –vdaná/ ženatý, single –svobodná, divorced –rozvedený/á, sister-in-law –švagrová, brother-in-law –švagr, husband –manžel, wife –manželka, sloveso to live (I live, s/he lives) + various adjectives (různá přídavná jména k popisu osoby)
  6. Pracujeme na projektu “Family tree” a připravujeme se na prezentaci.
  7. Povídáme si o původu svátku Halloween formou písničky, videa, apod. Rozšiřujeme si slovní zásobu ústně a písemně (např. a pumpkin –dýně, a candle –svíčka, atd.).

Poznámky:

  1. Žáci donesou shrnující testy z kapitoly/unitu 1 podepsané od rodičů v úterý 10.11.
  2. Žáci, kteří ještě neodevzdali svoje portfolio ke kontrole, nechť tak učiní nejpozději do středy 11.11.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*