3.A Týdenní plán 18.11. – 20.11.

ČJ
Vyjmenovaná slova po B a jejich tvary, příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po B
Pracovní listy vyjmenovaných slov – cvič. 3 – 5
PS str. 25, uč. str. 33 – 34
Běhací diktát (tvrdé a měkké souhlásky, spodoba znělosti hlásek, vlastní jména)
Řecké písmo 1. část – písanka str. 10
Vyprávění o výstavě ve vestibulu školy – co mě zaujalo a proč

M
Krokování, písemné sčítání a odčítání, složené slovní úlohy, násobení a dělení
Geometrie – obvod a obsah obrazce (hádanky), cesty ve čtvercové síti – orientace podle šipek
PS str. 21 – 22, učebnice str. 22 – 23

ČJS
Čtvrtletní písemná práce z ČJS – učivo 2. ročníku (rok kalendářní a školní, roční období a které měsíce do nich spadají, datum -psaní číslem i slovem, hodiny, ovoce – peckovice, bobule a malvice, zelenina – kořenová, listová, plodová, základní dopravní značky, názvy částí lidského těla, nemoc x úraz, důležitá telefonní čísla – policie, záchranná služba, hasiči, domácí zvířata a názvy jednotlivých členů zvířecí rodiny, názvy částí rostliny – stonek, kořen, květ, list)
Nově: Přírodniny a lidské výtvory – učebnice (modrá) str.20 – 21

V pátek 20.11. natáčení hodiny matematiky (Národní ústav pro vzdělávání). V tento den je změna rozvrhu. 1. hodina – ČJ literatura, 2. hodina – AJ, 3. hodina – matematika, 4. – 5. hodina – VV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*