AJ 1.D. (Běh) -pátek 27.11.

V pátek 27.11. budeme pokračovat v následujícím:

  1. Opakujeme si slovíčka (školní potřeby) a související fráze (viz domácí úkol) formou zábavné hry “cheese race” (sýrový závod).
  2. Opakujeme si jednoduché povely: “open your book” (otevři si svou knihu), “close your book” (zavři si svou knihu”), “sit down” (posaď(te) se), “stand up” (postav(te) se, “jump” (skákej(te)), apod.
  3. Učíme se nové povely “listen” (poslouchej), “look” (podívej), “point to” (ukaž), “turn around” (otoč se) formou hry “Saymon says”.
  4. Učíme se porozumět číslům od 1 do 10 formou písničky a hry v družstvech.
  5. Poslechneme si a zdramatizujeme příběh –How many pencils? (Kolik tužek?)

Domácí úkol na pátek 27.11.:

  1. Prosím zopakujte s dětmi slovní zásobu (školní potřeby) a fráze k kapitole 2 v učebnici na stránkách 14-17. Jedná se o následující slovíčka a fráze: a bag (taška), a book (kniha), a ruler (pravítko), a pencil (tužka), a pen (pero), a pencil-case (penál), What’s in my bag? (Co je v mé tašce?), There is a book. (Je tam kniha.), Thank you. (Děkuji ti/vám.), What’s this? (Co je toto?), It’s a pencil. (To je tužka.), I don’t know. (Nevím.), Yes. (Ano.), No. (Ne.)
  2. Prosím zopakujte s dětmi také písničku “What’s in my bag?” Najdete ji také na webových stránkách https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_02/singalong_unit02song?cc=cz&selLanguage=cs
  3. Děti si vypracují skládačku, kterou dostaly od učitelky. Děti vystřihnou čtverečky a nalepí je do správných okýnek. Pak si děti mohou vybarvit obrázek jakými barvami chtějí. Vyrobenou skládačku si nalepí do sešitu.
  4. Některé děti mi neodevzdaly domácí úkol (vybarvenou dýni –“pumpkin”), protože buď zapomněly nebo chyběly ve škole. Na začátku týdne znovu rozdám dětem, kteří neodevzdaly, kopii dýně na papíře. Prosím, aby dýni vybarvily a přinely v pátek na angličtinu.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*