AJ 5.A., 5.B., 5.D (Běh) –od pondělka 23.11.

V týdnu od 23.11. budeme pokračovat v následujícím:

1.5.A. –malý testík na přivlastňovací zájmena a přivlastňovací pád v pondělí 23.11. + malý testík  na dny v týdnu a tvorbu otázky u slovesa “to be” ve čtvrtek 26.11.

5.B. –malý testík znovu na sloveso “to be” v kladné a záporné větě a také ve stažené  formě v úterý 24.11. + malý testík na přivlastňovací zájmena a přivlastňovací pád ve středu 25.11.

5.D. – malý testík  na přivlastňovací zájmena a přivlastňovací pád v úterý 24.11. + malý testík  na dny v týdnu a tvorbu otázky u slovesa “to be” ve čtvrtek 26.11.

2. English across curriculum –Geography –věnujeme se zeměpisu. Rozšiřujeme slovní zásobu (poslech, hra, video).

3. Pokračujeme na skupinovém výzkumném projektu na téma “Evropa –státy a zajímavosti o nich”.

4. Pokračujeme v prezentaci projektu “My family” -představování členů své rodiny.

5. Procvičujeme si výslovnost –přízvuk ve slovech a větách.

6. Učíme se a procvičujeme kladení Wh –otázek (what, why, how, when, where, who, whose) formou hry a konverzačních situací a také písemně.

7. Připravujeme se na shrnující test z kapitoly/unitu 2, který posunujeme na příští týden.

8. Věnujeme se četbě textu k tématu “family and friends”.

Poznámka:

Portfolium –žáci, kteří mi ještě neodevzdali portfolium ke kontrole a zhodnocení budou mít zápis  s připomenutím v žákovské knížce. Prosím rodiče, aby nahlédli do žákovských knížek během tohoto týdne a připomenuli jim donést si portfolium tento týden, nejpozději do pátku 27.11.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*