Týdenní plán 23.-27.11.2015

Český jazyk
– opakování – psaní u/ů/ú, dělení slov na slabiky, řazení slov podle abecedy, samohlásky a souhlásky, slova s dvojhláskou AU a OU, slabikotvorným R a L, diktát, opis a přepis psacím písmem
– čtení – porozumění přečtenému, převyprávění přečteného, odpovídání na otázky k textu, vyhledávání informací v textu, povídání o vlastní knize, nácvik techniky čtení, intonace hlasu
– nové učivo – měkké a tvrdé slabiky

Český jazyk – vybraná cvičení na str. 35 – 38
Písanka – str. 19 – 21

Matematika
– nácvik sčítání a odčítání do 30 s přechodem přes základ (např. 18 + 8)
– opakování matematických prostředí (Autobus, Krokování, Pavučiny, Krychlové stavby, Výstaviště, Parkety, Děda Lesoň)
– orientace na číselné ose do 100, tvorba představy o vyšších číslech, hry s počítadlem, porovnávání čísel, hra s mincemi
– sčítání a odčítání do sta bez přechodu přes základ (např. 53 + 4, 67 – 5)

Matematika – vybraná cvičení na str. 30 – 37

Člověk a jeho svět
– Povolání – povídání o povolání rodičů, seznámení s dalšími možnostmi povolání, porovnání výhod, nevýhod…
– Čas – opakování kalendáře, hodin, digitální hodiny…

TÝDENNÍ HODNOCENÍ do Žk
ČJ – Samohlásky (vyhledávání krátkých a dlouhých samohlásek)
M – Slovní úlohy

19.-24.11. Konzultační hodiny – dle rozpisu ve sdílené tabulce, pokud se ještě někdo nezapsal a má zájem, nechť tak učiní, případně se se mnou spojí

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
3.12. Výlet do Příbrami
17.12. Vánoční divadlo 2.A pro školu od 8:15 h a 9:00 h
17.12. Vánoční divadlo 2.A pro rodiče od 17:30 h
23.12.2015 – 3.1.2016 Vánoční prázdniny
24. – 29.1.2016 Zimní škola v přírodě

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*