5.D Týdenní plán od 23.11. do 27.11.

Český jazyk: Počínaje tímto týden začnu známkovat domácí úkoly z češtiny. Většina dětí je značně odbývá, neobtěžuje se s vyhledáním pravopisu v učebnici nebo v Pravidlech, a už vůbec ne se správným opisem nebo důslednou kontrolou.

Předpony s-, z-, vz-. Uč. s. 35-37, PS s. 6. Opakování psaní i,y po obojetných souhláskách v kořeni. Opravná pětiminutovka na vyjmenovaná slova po m.

LV: Pokračování projektu Řecké báje (Daidalos a Ikaros).

SL: Popis.

Matematika: Opakování římských číslic. Procvičování všech početních výkonů pamětných i písemných, zejména na složených slovních úlohách. Kruh, kružnice. Uč. s. 22-36 (slovní úlohy), PS s. 43, 27-29.

Člověk a jeho svět: Opakování: Život po 30leté válce. PS s. 11.

Nové učivo: Osvícenství, vláda Marie Terezie. Uč. s. 17.

Evropa: Orientace na mapě (ostrovy a poloostrovy, povrch, vodstvo). Opravný testík z podnebí Evropy. Státy Evropy a jejich hlavní města. Evropská unie (opakování z 4. ročníku. Uč. s. 19-23. PS s. 10-13.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*