3.A Týdenní plán 30.11. – 4.12.

ČJ
Vyjmenovaná slova po B a jejich tvary, příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po B
První pravopisné cvičení na vyjmenovaná slova po B (možno použít list s nápovědou)
Pracovní listy vyjmenovaných slov – cvič. 10 – 13
PS str. 28, uč. str. 36
písmo Slovanů: hlaholice – písanka str. 16

M
Písemné odčítání bez přechodu přes desítku – ověření znalosti
Písemné odčítání s přechodem desítky, přednost násobení před sčítáním, krokování, hadi, součet středových čísel v násobilkovém obdélníku – procvičování
Geometrie – více úseček na jedné přímce, přeměna rovinných útvarů
PS str.24 – 26, učebnice str. 30 – 32

ČJS
Sámo, Velkomoravská říše – Konstantin a Metoděj,(v pondělí opakování, ve čtvrtek malý testík)
Vlastností látek uč. str. 24 – 26 (ve čtvrtek)

*V pondělí 30.11. návštěva divadelního představení „Jak jsem se ztratil (Divadlo v Dlouhé). V tento den bude pouze 1. vyučovací hodina ČJS. Stačí si přinést jen psací potřeby a mít PL z ČJS (většina žáků si nechala PL v šanonu ve třídě). V 9,00 hodin budeme odcházet ze školy. Dále děti potřebují: platný jízdní doklad, klíček od skříňky, čip na oběd a svačinu.

*Ve čtvrtek 3.12. foto žáků podle objednávky rodičů

*V pátek 4.12. Mikuláš

*Čtenářský list je možné si vyzvednout ve třídě, popřípadě zde vytisknout.
Čtenářský list

*Děkuji všem rodičům za skvělou spolupráci při výběru peněz na divadelní představení, návštěvníkům dílny za donesení občerstvení pro děti a paní Kločurkové za pořízení kalkulačky pro žáky.

Přeji všem příjemný víkend.
Eva Bezoušková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*