7. 3. – 11. 3.

V úterý zhlédneme divadelní představení VeŠkole, v pondělí vybírám 70 korun.
Tento týden dále opakujeme látku o slovesech /modrá uč. str. 81- 94/, napíšeme některé z cvičení z učebnice. Napíšeme další diktát, za domácí úkol bude opět oprava a podpis rodičů. Opravené opakování z již probrané látky/-je-,-ě-,-mně-,-mě-, -nn-,s-,z-, které bylo posláno domů k opravě a podpisu, budeme probírat. Budeme pokračovat v určování slovních druhů v P.S./ str. 8/. V P. S. budeme vyplňovat další cvičení na psaní i,y po obojetných souhláskách.
V matematice pokračujeme v násobení dvojciferným a trojciferným činitelem ale hlavně v dělení dvojciferným dělitelem v P.S. Dokončujeme postupně cvičení v pracovním sešitu I. a pokračujeme v II. dílu. P.S. str. 6-7, 22. Opakujeme učivo o zlomcích v druhém dílu učebnice. Zopakujeme si znalosti o čtverci a obdélníku v P.S.II na str. 34-35 a ve středu měly děti odevzdat výpočet plochy navrhovaného bytu-/ odevzdalo jen 11/. Dále budeme vymýšlet a počítat slovní úlohy na dělení dvojciferným dělitelem.
V dějepisu dokončíme učivo o roku 1848, a i v hodinách čtení probereme z učebnice dějepisu str. 30-34. V P.S. zopakujeme na str. 16-21.
Zeměpisné učivo začneme prověřovat- umístění států na mapě, přiřazení hlavního města k názvu státu. Zároveň začneme učivo o vesmíru, rozdělíme si témata, na která si připraví prezentaci v PowerPointu.
V hudební výchově se budeme připravovat na třídní kolo pěvecké soutěže, která proběhne příští týden.
Na čtvrteční výtvarnou výchovu si domluvíme, která mláďátka k Velikonocím budeme malovat a dále si děti připraví, netradiční velikonoční koledy, ať už z knih nebo z internetu.
Napíšeme slohovou práci.
Protože se Velikonoce blíží, chystejte vajíčka, bude se zdobit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*