Týdenní plán 7.-11.3.2016

Český jazyk
– poznávání a čtení vázaného písma (naše klasické vázané písmo)
– opakování – spodoba souhlásek (psaní p/b, t/d, ť/ď, f/v, s/z, š/ž, h/ch uprostřed a na konci slova)
– procvičování psani i/y po měkkých a tvrdých souhláskách
– diktát, opis a přepis psacím písmem, tvrdé a měkké slabiky
– čtení – nácvik čtení předložek se slovem, porozumění přečtenému, převyprávění přečteného, odpovídání na otázky k textu, vyhledávání informací v textu, povídání o vlastní knize, nácvik techniky čtení, intonace hlasu

Český jazyk 2 – vybraná cvičení na str. 12 – 15
Písanka 2 – str. 12 – 13

Matematika
– násobení – znázornění násobků ve čtverečkované síti i jinými způsoby, nácvik násobků 2-5
– rýsování – přímka, polopřímka, úsečka, popis, bod, měření úseček
– sčítání a odčítání do sta s přechodem přes základ, rozklad čísla, dopočítávání do celých desítek
– nácvik sčítání a odčítání do 40 s přechodem přes základ (např. 15 + 18)
– opakování matematických prostředí (Autobus, Krokování, Pavučiny, Krychlové stavby, Výstaviště, Parkety, Děda Lesoň)

Matematika 2 – vybraná cvičení na str. 13 – 20

Člověk a jeho svět
– Dopravní značky – poznávání základních dopravních značek, pravidla silničního provozu
– Pravěk – vznik Země a prvního života

TÝDENNÍ HODNOCENÍ do Žk
ČJ – Spodoba hlásek
M – Násobení v síti (zakreslení násobení do čtverečkované sítě)

7.3. Trilopark (možnost zakoupení odlitků lebek v hodnotě 50-100 Kč)

V tomto týdnu proběhne třídní kolo pěvecké soutěže.

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
17.-18.3. Záloha na lestní ŠvP
18.3. Poslední termín pro odevzdání vlastního textu na autorské čtení
31.3. Divadlo v Policejním muzeu
31.3.-1.4. Noc s Andersenem – přespávání ve škole

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*