3.A Týdenní plán 7.3. – 11.3.

ČJ
Souhrnné opakování vyjmenovaných a příbuzných slov B, L, M – diktát
Řada vyjmenovaných slov po P a jejich význam, příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po P
PS 2 (žlutý) str. 17/1
Vlastní jména osobní a místní
PS 2 str. 5
Slovní druhy – přídavná jména
PS 2 str. 6
Psaní: písmo 20. – 21. století – písanka str. 30-31
Čtení příběhů – Doba knížete Václava, Kočičí zahrada

M
Procvičování základních matematických operací – násobilkové čtverce a obdélníky, pamětné i písemné sčítání a odčítání do 1000, krokování,
zaokrouhlování na desítky
Pětiminutovka – pamětné sčítání a odčítání do 100
Písemné sčítání a odčítání trojciferných a dvojciferných čísel – ověření znalosti
Způsob psaní zkoušky u písemného sčítání a odčítání
Násobení dvojciferných a trojciferných čísel jednociferným číslem
PS 2 str.13 – 15
Geometrie: obvod mnohoúhelníků, rýsování kružnic s daným poloměrem (v centimetrech i v milimetrech)

ČJS
Kosmova kronika česká (úterý) uč. str. 17 – 18
Délka, hmotnost, objem – ověření znalosti (čtvrtek – test)
Měříme čas a teplotu – různé druhy měřidel času a různé druhy teploměrů (čtvrtek)

8.3. Divadelní představení ve školním sále – vstupné 70 Kč (již většina žáků uhradila)

* Žáci si mají připravit jednu libovolnou lidovou a jednu umělou píseň k sólovému zpěvu, který bude probíhat průběžně v týdnu 8.3. – 11.3. (už jen ti, co zatím nezpívali).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*