Týdenní plán 2.B 7.3. – 11.3.

ČJ
– písanka 6,7 – písmena O, o
– procvičování psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách
– procvičování bě, pě, vě, mě, ně, dě, tě, diktát, opis
– mluvený projev – rozšíření slovní zásoby, užívání spisovných tvarů, schopnost vyjádřit svou myšlenku
– tiché i hlasité čtení s porozuměním, čtení vlastních knih – ranní čtení, reprodukce přečteného textu, odpovídání na otázky, vyhledávání informací v textu
– práce s podvojným deníkem, zaznamenání četby

M
– opakování probraných prostředí, práce v učebnici matematiky 2. díl
– sčítání a odčítání do 100, práce s chybou

ČJS
– státy písanka Omán, Švýcarsko
– pravěk – úvod do tématu

DDÚ – příprava vlastního textu na autorské čtení – přinést do konce března
na úterý donést suvenýry ke státům z písanky
připravit píseň pro pěvecké třídní kolo

Akce
7.3. Trilopark – možnost zakoupení suvenýrů (od 50-100 Kč)
9.3. Zimní pozorování ptáků na Vltavě – program SEV Lesy hl. m. Prahy
– sejdeme ve třídě, odcházet budeme okolo 8:30, návrat bude na oběd, s sebou: batoh, penál, svačina, pití, pohodlné oblečení, klíč od skříňky, karta na oběd
14. 3. Třídní kolo pěvecké soutěže
17. 3. Butovický zvoneček – školní kolo pěvecké soutěže
23.03. Ptačí svět – budky – program SEV Lesy hl. m. Prahy
30.3. představení Pohádkový semafor, zaměřené na dopravní výchovu
31. 3. Noc s Andersenem – odpolední dílny

Duben, Květen, Červen
26.4 Autorské čtení
29.5. – 3.6. Letní škola v přírodě s plaváním

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*