Týdenní plán 14. – 18. 3. 2016

Český jazyk
• opakování probraného gramatického učiva
• psaní souhlásek uprostřed a na konci slova
• čtení příběhových knih
• prezentace přečtených knih
• čtení nahlas – srozumitelnost, plynulost, intonace
• vyhledávání informací v textu
• písmo Comenia Script – písmena O – přepis, písmena o, C – opis, přepis

Pracovní sešit 1 – str. 49, Pracovní sešit 2 – str. 4 – 5,
Písanka 2 – str. 6 – 8, příběhová knížka

Matematika
• číselný obor do 100, porovnávání, sčítání a odčítání s přechodem desítek
• jednoduché slovní úlohy
• autobusové trasy
• šipkové rovnice
• prostředí pavučiny, autobus
• stavby z kostek
• střih na šaty pro krychli
• rýsování

Pracovní sešit 2 – str. 7 – 10 (NE cv.1 na str.8),
Už počítám do sta – str. 35 (od 2. poloviny), 36, 38 – 40

Člověk a jeho svět
Pravěk.

Termínovaný úkol:
Do Pá 1. 4. 2016 minimálně 1 zápis přečtené knihy.

Dobrovolné domácí úkoly:
Informace o Švýcarsku, Cejlonu.
Už počítám do sta – barevné počítání str. 30, 37

Akce:
Březen
Út 15. 3. Třídní kolo pěvecké soutěže
St 16., 30. 3. Praxe studentek PedF UK – matematika prof. Hejného (1. hod)
Čt 17. 3. Butovický zvoneček – školní kolo pěvecké soutěže
St 30. 3. Kroužkování ptáků – program SEV Lesy hl. m. Prahy (cena 50 Kč)
Čt 31. 3. Noc s Andersenem – odpolední dílny s přespáním ve škole
Duben
St 6. 4. Pohádkový semafor – divadlo v Muzeu Policie ČR
St 13., 27. 4. Praxe studentek PedF UK – matematika prof. Hejného (1. hod)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*