3.A Týdenní plán 14.3. – 18.3.

ČJ
Souhrnné opakování vyjmenovaných a příbuzných slov B, L, M – pravopisné cvičení
Řada vyjmenovaných slov po P (ověření znalosti)
Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po P
Pořekadla, přísloví, přirovnání
Uč. str. 47 – 48
PS 2 str. 17 – 18
PL cvič. 1 – 6
Slovní druhy – zájmena
PS 2 str. 7
Psaní: Germánské runy – písanka str. 32-33
Čtení: Kočičí zahrada

M
Písemné sčítání a odčítání do 1000 – ověření správnosti provedením písemné zkoušky
Násobení dvojciferných a trojciferných čísel jednociferným číslem – ověření znalosti
Krokování, autobus
Zrcadlová čísla, pojmy: součet, rozdíl
PS 2 str.13 dokončení, str.15 – 16
Geometrie: poloměr a průměr kružnice, sestrojování kružnic – upevňování znalosti, různé druhy trojúhelníků – práce s geodeskou

ČJS
Dopravní výchova – úterý
Opakování – kníže Bořivoj a kněžna Ludmila, kníže sv. Václav a Boleslav I., kníže Boleslav II., rod Slavníkovců a sv. Vojtěch, kníže
Oldřich, kníže Břetislav, Kosmas (čtvrtek 1. hodina ČJS) uč. str. 10 – 18
Měříme čas a teplotu – různé druhy měřidel času a různé druhy teploměrů (čtvrtek 2. hodina ČJS) – zápis do sešitu

V úterý 15.3. Policejní muzeum – divadelní představení „Kolo tety Berty“ – zdarma v rámci preventivního programu
Odchod od školy bude v 8,05 hodin (žáci přijdou ráno do třídy), návrat v cca 11,00 hodin. Vzít si s sebou: penál a věci na AJ (tyto potřeby zůstanou ve škole), jízdní doklad, svačinu, klíčky od skříňky

V týdnu 14.3. – 18.3. bude vybírána záloha 1 400 Kč na školu v přírodě. Pokud nechcete dětem tuto částku svěřit, můžete mi ji předat ve středu 16.3. ráno v čase 7,40 – 7,55 ve vestibulu školy. Potvrzení o platbě najdete v ŽK.

Děkuji paní Wolné za různý zbytkový materiál pro VV (nyní již sbíráme pouze prázdné krabičky od zápalek), paní Janouškové za papírové ručníky, panu Kločurkovi i Filipkovi za doprovod na plavání a všem rodičům za spolupráci při platbě divadelního představení Kalif čápem, které jsme zhlédli 8.3.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*