Týdenní plán 14.-18.3.2016

Český jazyk
– poznávání a čtení vázaného písma (naše klasické vázané písmo)
– nové učivo – slabiky dě, tě, ně, bě pě, vě, mě ve slovech
– opakování – spodoba souhlásek (psaní p/b, t/d, ť/ď, f/v, s/z, š/ž, h/ch uprostřed a na konci slova)
– procvičování psani i/y po měkkých a tvrdých souhláskách
– diktát, opis a přepis psacím písmem, tvrdé a měkké slabiky
– čtení – nácvik čtení předložek se slovem, porozumění přečtenému, převyprávění přečteného, odpovídání na otázky k textu, vyhledávání informací v textu, povídání o vlastní knize, nácvik techniky čtení, intonace hlasu

Český jazyk 2 – vybraná cvičení na str. 16 – 19
Písanka 2 – str. 14 – 15

Matematika
– násobení – znázornění násobků ve čtverečkované síti i jinými způsoby, nácvik násobků 2-5
– rýsování – přímka, polopřímka, úsečka, popis, bod, měření úseček
– sčítání a odčítání do sta s přechodem přes základ, rozklad čísla, dopočítávání do celých desítek
– nácvik sčítání a odčítání do 40 s přechodem přes základ (např. 15 + 18)
– opakování matematických prostředí (Autobus, Krokování, Pavučiny, Krychlové stavby, Výstaviště, Parkety, Děda Lesoň)

Matematika 2 – vybraná cvičení na str. 16 – 21

Člověk a jeho svět
– opakování – vývoj Země a prvního života na ní, dinosauři
– nové učivo – vývoj člověka

TÝDENNÍ HODNOCENÍ do Žk
ČJ – Diktát vět
M – Násobky 2 a 5

17.-18.3. Záloha na letní ŠvP
18.3. Poslední termín pro odevzdání vlastního textu na autorské čtení

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
31.3. Divadlo v Policejním muzeu
31.3.-1.4. Noc s Andersenem – přespávání ve škole
2.4. D-DUR na PedF UK (třídní akce pro zájemce)
11.4. Výlet do pivovaru v Plzni
23.-27.5. Letní škola v přírodě

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*