Týdenní plán 2.B 14.3. – 18.3.

ČJ
– nově spodoba souhlásek (psaní p/b, t/d, ť/ď, f/v, s/z, š/ž, h/ch uprostřed a na konci slova)
– písanka 8,9 – písmena C, c
– procvičování psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách
– procvičování bě, pě, vě, mě, ně, dě, tě, diktát, opis
– mluvený projev – rozšíření slovní zásoby, užívání spisovných tvarů, schopnost vyjádřit svou myšlenku
– čtení vlastních knih – ranní čtení, práce s podvojným deníkem, zaznamenání četby

M
– matematická prostředí, práce v učebnici matematiky 2. díl
– sčítání a odčítání do 100, práce s chybou
– slovní úlohy
– nově jednotky, desítky
– rýsování: bod, přímka, úsečka, měření délek
– nově násobilka 2

ČJS
– státy písanka ostrovy Svatá Lucie, Cejlon
– pravěk – doba ledová

DDÚ – příprava vlastního textu na autorské čtení – přinést do konce března
na úterý přinést suvenýry ke státům z písanky

DÚ – nosit pomůcky na rýsování (ořezaná tužka, nejméně 15cm pravítko)

Akce
14. 3. Třídní kolo pěvecké soutěže
17. 3. Butovický zvoneček – školní kolo pěvecké soutěže
23.03. Ptačí svět – budky – program SEV Lesy hl. m. Prahy
30.3. představení Pohádkový semafor, zaměřené na dopravní výchovu
31. 3. Noc s Andersenem – odpolední dílny

Duben, Květen, Červen
26.4 Autorské čtení
29.5. – 3.6. Letní škola v přírodě s plaváním

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*