5.A M TP 21.3. do 24.3.2016

M  –  V pondělí děti dostanou opravený test č. 5, který byl zaměřený na pojmy (sčítanec, podíl,…) + písemné dělení dvojciferným dělitelem (SÚ), opět se objevují stejné nedostatky: algoritmus dělení máme zvládnutý, ale problém s násobilkou a s neznalostí pojmů u některých žáků přetrvává (v hod. M se s opakováním učiva již nebudeme zabývat = učivo nižších ročníků, ostatní žáci by se nudili – viz „Myslivna“), dále dostanou vyhodnocenou kartu mezinárodní MO KLOKAN, kde budou mít zapsaný dosažený počet bodů (max. 120) a pořadí ve třídě.

Dokončíme kapitolu „Vennův diagram“ a začneme kap. Geometrie (U str. 84 – přeskakujeme učivo vzhledem k přijímačkám na 8-letá G) – rozpoznávání a rýsování obrazců souměrných podle osy souměrnosti, hledání společných a odlišných vlastností souboru obrazců.

Hodnocená práce: Test č. 6 (St) – znaky dělitelnosti (např. číslo je dělitelné 3, jestliže jeho ciferný součet je dělitelný 3 – viz „Myslivna“), převod jednotek obsahu a objemu, SÚ

DÚ č. VIII: PS str. 12/ cv. 7,str. 31/ cv. 4 a), b) 

Omlouvám se, ale příští týden nebude M přímo podle rozvrhu, v pondělí ještě nevím, od 9,00 h mám poradu ředitelů a neumím odhadnout., jak bude dlouho trvat. Pro jistotu jsem domluvená na výměně s kolegou Helikarem (St), kolega Václavek má ve středu turnaj, proto jeho hodinu vezmu zase já a dle situace provedeme výměnu, aby děti nepřišli o Tv.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*