3.A Týdenní plán 21.3. – 23.3.

ČJ
Vyjmenovaná slova po P a k nim slova příbuzná
Pořekadla, přísloví, přirovnání
Uč. str. 48
PS 2 str. 18
PL cvič. 7
Slovní druhy – zájmena
PS 2 str. 7 dokončení
Pádové otázky – nácvik
Psaní: Hebrejské písmo – písanka str. 34

M
Písemné sčítání a odčítání do 1000 včetně písemné zkoušky – ověření znalosti
Matematické prostředí: Neposedové, Autobus, indické násobení
PS 2 str. 13 – 14, str. 16 – 17 (vybraná cvičení)
Geometrie: krychlové stavby

ČJS
Souhrnné opakování učiva – doba vlády přemyslovských knížat v hádankách, PL str. 11 – 12
Velikonoce – zvyky

24. 3. – 28. 3. – Velikonoční prázdniny

31. 3. Noc s Andersenem – čtenářské dílny s nocování ve škole
Zájem dětí o tuto akci budu zjišťovat nejpozději do středy 23. 3.

Průběh večera: sraz v 17,50 – 18,00 hodin ve vestibulu školy (děti budou už po večeři), odložení věcí ve třídě, slavnostní zahájení – hromadně všechny zúčastněné třídy, rozchod do dílen dle volby dětí, návrat z dílen – reflexe (2. večeře, pokud si ji děti přinesou z domova), noční hra v budově školy, večerka
S sebou: hygienické potřeby, baterku, spacák, karimatku, (případně pomůcky podle zvolené dílny), penál, potřeby na plavání, klíčky od skříňky a kartu na oběd, lahvičku s pitím.
K snídani zajistím pro děti čaj a sladké pečivo (kdo má raději slanou snídani, přinese si vlastní). Po pátečním plavání si děti nechodící do ŠD zanechají zavazadla v recepci školy a odejdou na oběd, ostatní si je donesou do školní družiny.

Děkuji Skalovým za papír na xeroxování a všem rodičům dětí přihlášených na ŠVP za včasné uhrazení zálohy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*