3.A Týdenní plán 28.3. – 1.4.

ČJ
Souhrnné opakování: vyjmenovaná a příbuzná slova po B,L,M, P – diktát
Pádové otázky – pamětně
PS 2 str. 19 – 20
PL cvič. 8 – 11
Slovní druhy – číslovky
PS 2 str. 8
Psaní: Arabské písmo – písanka str. 36

M
Písemné násobení do 1000 – ověření znalosti
Krokování – kladná a záporná čísla
Písemné sčítání a odčítání do 1000 se zkouškou
Cesty ve stovkové tabulce
PS 2 str. 18 – 19
Geometrie: kružnice – PS str. 20/1, 2

ČJS
Neživá příroda – Slunce, vzduch, voda

29.3. 10,00 hodin – 10,20 hodin – seznámení s dílnami probíhajícími v rámci akce „Noc s Andersenem“ a zápis dětí do jednotlivých dílen

31.3. Noc s Andersenem – čtenářské dílny s nocováním ve škole

Průběh večera: příchod v 18,00 hodin (děti budou už po večeři), odložení věcí ve třídě, slavnostní zahájení – hromadně všechny zúčastněné třídy, rozchod do dílen dle volby dětí, návrat z dílen – reflexe (2. večeře, pokud si ji děti přinesou z domova), noční hra v budově školy, večerka
S sebou: hygienické potřeby, baterku, spacák, karimatku, pyžamo, penál, lahvičku s pitím, potřeby na plavání, klíčky od skříňky a kartu na oběd, popřípadě pomůcky potřebné k dílně
K snídani zajistím pro děti čaj a sladké pečivo. Kdo má raději slanou snídani, přinese si vlastní.

Děkuji paní Vackové za sladké rohlíčky pro děti a Palicovým nejen za upečení sušenek pro děti, ale i za donesení hygienických kapesníků nad rámec dohodnutého množství. Dále děkuji všem rodičům za spolupráci při přípravě dětí na nocování ve škole i za současné vybavení věcmi na plavání.

Přeji všem krásné velikonoční svátky a těším se na viděnou ve čtvrtek večer.
Eva Bezoušková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*