1. A – Týdenní plán 29. 3. – 1. 4. 2016

ČJ – čtení textů napsaných malými písmeny, čtení s porozuměním, práce s textem. Psaní – pokračování v nácviku psaní malých písmen, opis a přepis slov a vět.

M – sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky, slovní úlohy, stavby z krychlí, prostředí „autobus“, práce s penězi (finanční gramotnost).

ČJS – moje zvířátko (máme už s dětmi domluveno, kdo si připraví povídání o zvířátku).

ČT 31. 3. – čtenářské dílny – Noc s Andersenem (bližší informace v mailu).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*