29. 3. – 1. 4.

Vážení rodiče,

chtěli bychom zjistit předběžný zájem o tzv. Kavárny pro rodiče. Bližší informace najdete na webu v článku http://www.fzs-chlupa.cz/blog/2016/03/16/pruzkum-zajmu-o-kavarny-pro-rodice

Akce: 31.3. Noc s Andersenem a spaní ve škole. Tato akce je naprosto nepovinná. Děti přijdou do třídy v 17,45-18 hod navečeřené. S sebou: karimatku, spacák, pyžamo, toaletní potřeby, snídani, dopolední svačinu na další den, baterku. Aktovku si nechají ve skříňce na druhý den. V 18,10 bude následovat společný úvod ve vestibulu, pak se děti rozejdou do jednotlivých dílen. Po dílnách v kmenové třídě následuje reflexe a po setmění naučná orientační hra v prostorách školy. Mobilní telefony: před spaním můžou děti zavolat domů, pak je vypneme. Ráno zájemcům uvařím čaj./přinést hrneček/ Pokud by nastaly problémy s kázní a pod., budu volat rodičům, aby si děti z akce odvedli.
V úterý se děti zapíší do některé ze čtvrtečních večerních pohádkových dílen.
Tento týden se začneme učit o zájmenech a také budeme opakovat látku o slovesech, napíšeme některá z cvičení z učebnice na procvičení způsobu rozkazovacího a podmiňovacího a z opakování o slovesech. Budeme pokračovat v určování slovních druhů v P. S./ str. 8/. V P. S. budeme vyplňovat další cvičení na psaní i, y po obojetných souhláskách.
Čtenářská dílna k četbě knih J. Verna, která proběhla minulý týden, bude dokončena, aby se účastnili i chybějící. Nezapomeňte napsané čtenářské listy s sebou!
Hned v úterý dovyberu týdenní domácí úkoly z minula, které mi většina neodevzdala.
V matematice pokračujeme v násobení dvojciferným a trojciferným činitelem ale hlavně v dělení dvojciferným dělitelem v P. S. Pokračujeme v II. dílu. P. S. str. 6-7, 22. Začneme pracovat s desetinnými zlomky a čísly. Zúčastnili jsme se soutěže matematický klokan a žáci dostanou výsledky.
V dějepisu si povídáme o situaci před 1. sv. válkou, vztahy mezi Čechy a Němci, opravíme písemné opakování a seznámíme se s událostmi za 1. sv. války. Zkontrolujeme úkol v pracovním sešitu a domluvíme se, co bude v dalším opakování.
V zeměpisném učivu budeme i nadále prověřovat umístění států na mapě, přiřazení hlavního města k názvu státu, budeme přiřazovat informace o státech ke správnému státu.
Učivo o vesmíru je rozděleno na témata, na která si připraví každý prezentaci v PowerPointu. Již vytvořenou práci si ukládá na flash disk. Žáci pracují ve škole při hodinách ICT nebo i doma ale nesmí rozepsané zapomínat přenášet.
Někteří mi také nedonesli k ohodnocení své velikonoční vajíčko!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*