Týdenní plán 2.B 29.3. – 1.4.

ČJ
– písanka 10 – písmena Č, č
– spodoba souhlásek (psaní p/b, t/d, ť/ď, f/v, s/z, š/ž, h/ch uprostřed a na konci slova)
– mluvený projev – rozšíření slovní zásoby, užívání spisovných tvarů, schopnost vyjádřit svou myšlenku
– čtení vlastních knih – ranní čtení, práce s podvojným deníkem, zaznamenání četby

M
– procvičování násobilky 2, znázornění násobků ve čtverečkované síti i jinými způsoby
– jednoduché slovní úlohy
– rozbor logických úloh z matematické soutěže Klokan

ČJS
– opakování – doba ledová
– divadlo o dopravní výchově

DDÚ – přinést vlastní text na autorské čtení – do konce března
vyplnění dotazníku rodiči

Rodičovské kavárny

DÚ – nosit pomůcky na rýsování (ořezaná tužka, nejméně 15cm pravítko), kontrola úkolu (pravěký komiks z prázdnin), lísteček v ŽK – výběr dílny „Noc s Andersenem“

Akce
30.3. představení Pohádkový semafor, zaměřené na dopravní výchovu (akce mimo školu)
sejdeme ve třídě, odcházet budeme okolo 8:15, návrat bude na oběd, s sebou: batoh, penál, svačina, pití, pohodlné oblečení, klíč od skříňky, karta na oběd
31. 3. Noc s Andersenem – odpolední dílničky (akce ve škole)

Duben, Květen, Červen
26.4 Autorské čtení
29.5. – 3.6. Letní škola v přírodě

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*