Týdenní plán 2.D na 11. – 15.4.

Po – výlet do Plzně – návštěva pivovaru

ČJ – slovní druhy – pod.j., slovesa, citoslovce, předložky

M – sč. a odč. do 100 typu 45+8, 95-6; násobení v oboru násobilky 0,1,2,3,5,10; hrátky s dělením – pochopení principu dělení, zápis situace příkladem; rýsování úsečky dané délky, jednotky délky cm, mm a jejich převod

ČJS – Opakování pověsti Praotec Čech, nově pověst Bratr Lech; povolání rodičů – návštěva pivovaru

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*