3.A Týdenní plán 11.4. – 15.4.

Vážení rodiče,
jelikož zatím nemám informace, do jaké míry dokázaly děti zvládnout zadané úkoly od suplujících učitelů, nemohu přesně určit, kam se až v učivu posuneme (nenajdete zde proto výjimečně čísla stránek cvičení v jednotlivých PS). Budeme především ve všech předmětech souhrnně opakovat učební látku 3. čtvrtletí, protože nás čekají v příštím týdnu písemné práce, ale zkusíme se věnovat i novému učivu.

ČJ

Nácvik řady vyjmenovaných slov po S (pamětně), významové rozdíly (sype x sípe, sýrový x sírový …)
Slovní druhy – slovesa
Pádové otázky
Písanka: Indické písmo
Čtení s porozuměním – Koláč pro nepřítele

M

Zaokrouhlování na stovky
Stovková tabulka – číslice x číslo, sudé a liché číslo, cesty ve stovkové tabulce a jejich součet, vyhledávání společných násobků čísel 1 – 10 ve stovkové tabulce
Biland – převod bilandské sumy na A – groše (propedeutika dvojkové soustavy)
Geometrie: parketování, druhy trojúhelníků a jejich obvod

ČJS

Přemyslovští králové – úterý
Neživá příroda – čtvrtek

13.4. Závody ve skákání přes švihadlo 8,00 – 13,00 hodin, nominace bude upřesněna v pondělí – vybrané děti si odnesou domů lístečky s pokyny k této akci.

V tomto týdnu naleznete v ŽK nalepené hodnocení za 3. čtvrtletí a děti by měly přinést k nahlédnutí také sebehodnocení za měsíc březen.

Noc s Andersenem (pro naši třídu) se uskuteční v náhradním termínu – některý ze čtvrtků (nejpozději do 12.5.)

Přeji všem hezký týden.
Eva Bezoušková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*