3.A Týdenní plán 18.4. – 22.4.

ČJ
Písemná práce 3.čtvrtletí – vyjmenovaná a příbuzná slova po B,L,M, P, podstatná jména – rod a číslo, slovní druhy – podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, předložky, spojky, počet větných celků v textu, věta jednoduchá x souvětí, oprava chybně napsané věty, učivo 2. ročníku – pravopis ú x ů, párové souhlásky, tvrdé a měkké souhlásky, počet slov ve větě, druhy vět

Skloňování podstatných jmen a pádové otázky
Uč. str. 74 – 75
Příslovce, částice, citoslovce
PS str. 10 – 12
Vyjmenovaná slova po S
PS str. 22, PL cvič. 4 – 6
Psaní: Arabské písmo – písanka str. 36 (nesplněno z minulého týdne)
Čtení: Kočičí zahrada

M
Písemná práce 3.čtvrtletí – malá násobilka, pamětné sčítání a odčítání do 1000, písemné sčítání a odčítání do 1000 se zkouškou, písemné násobení jednociferným číslem, závorky a přednosti početních operací, zaokrouhlování na desítky, dělení celku na části (polovina, čtvrtina, třetina a šestina), matematická prostředí – autobus, sčítací trojúhelníky, násobilkové obdélníky, slovní úlohy (jednoduché, složené, s antisignálem)

Biland
Indické násobení a algebrogramy
Geometrie: tělesa – opakování (krychle, kvádr, válec, koule, jehlan), seznámení se sestrojováním trojúhelníku pomocí kružítka
PS str. 21 – 32 (vybraná cvičení)
Uč. str. 76 – 79

ČJS
Starověk – projektový den (úterý)
Svět vědy a techniky – celodenní výlet do iQparku Liberec (čtvrtek)

Termínovaný úkol ze 14.4. na 16.5. zpracovat a prezentovat období vlády přemyslovských knížat a králů.
Žák si může vybrat libovolnou osobu v čase od vlády Boleslava II. až po Václava III. (nemusí jít pouze o panovníka), nebo nějakou jinou oblast svého zkoumání – stavby, způsob života na hradech a v podhradí, řemesla, vojsko a bitvy, oblékání vrchnosti a poddaných, život dětí …
Projekt bude zpracován na papíru A3. Text může být psán ručně nebo na počítači (nelze však použít celé stránky stažené z internetu a důležité informace v nich pouze podtrhnout) a doplněn obrázky vytištěnými nebo nakreslenými.
Nyní by mělo docházet k výběru tématu a sběru podkladového materiálu. V pondělí 25.4. a v úterý 26.4. budou mít děti možnost na projektu pracovat ve škole v rámci vyučovacích hodin ČJS a VV. Dokončení rozdělané práce bude již domácím úkolem. Prezentace se uskuteční v týdnu 16.- 20.5.

*Žáci mají v ŽK nalepené hodnocení za 3. čtvrtletí (str. 21) a měli donést k nahlédnutí sebehodnocení za měsíc březen.

*Prosím žáky, kteří se zúčastní autorského čtení, aby si přinesli svůj text v pondělí 18.4. do školy.

*KH nevypisuji hromadně, ale v případě potřeby mě kontaktujte, domluvíme se na individuálním termínu. Třídní schůzka proběhne v měsíci květnu.

*V úterý 19.4. projektový den – zůstane zachována pouze hodina AJ.

* Ve čtvrtek 21.4. celodenní výlet do Liberce – cena zájezdu včetně vstupného do iQPARKU je 270 Kč. Sraz bude v 7,45 hodin u bývalého sportovního centra, příjezd v cca 16,30 hodin na stejné místo.
S sebou: malý batůžek se svačinou + obědem (obědy ve školní jídelně odhlásím všem dětem hromadně), pití v dobře uzavíratelné lahvi, kapesné.

*V úterý 26.4. 8,45 – 10,00 dopravní hřiště, s sebou: cyklistická helma a jízdní doklad (aktovka s učením zůstává ve škole).

*Děkuji Snítilovým a Sušickým za papírové kapesníky, panu Kločurkovi za doprovod na plavání a všem rodičům, kteří již uhradili výlet do Liberce i preventivně ošetřili svému dítěti hlavu proti vytrvalým vším.

Přeji všem hezký víkend a těším na viděnou ve čtvrtek u autobusu.
Eva Bezoušková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*