3.A Týdenní plán 25.4. – 29.4.

ČJ
Práce s chybou z písemné práce 3. čtvrtletí
Skloňování podstatných jmen a pádové otázky
Uč. str. 74 – 75
Částice, citoslovce
PS str. 12
Vyjmenovaná a příbuzná slova po S
PS str. 22 – 23, PL cvič. 5 – 8
Diktát – souhrn procvičených pravopisných jevů
Psaní: písanka str. 39
Čtení: Kočičí zahrada

M
Práce s chybou z písemné práce 3.čtvrtletí
Biland – vytváření tabulky k převodu určité sumy na A-groše
Krokování
Geometrie – písemná práce: bod, přímka, úsečka, délka úsečky, rýsování úsečky, střed, poloměr a průměr kružnice, sestrojení kružnice s daným poloměrem, plošné geometrické útvary ve čtvercové síti a jejich obvod i obsah, pojmenování geometrických těles
PS str. 21 – 30 zbývající cvičení
Uč. str. 76 – 79

ČJS
Dopravní hřiště (úterý)
Práce na projektu – Období vlády přemyslovských knížat a králů (úterý – po dopravním hřišti)
Test: Měříme čas a teplotu uč. str. 32 – 34, Slunce, vzduch, voda uč. str. 35 – 38 (čtvrtek)
Nerosty, horniny – upevňování učiva, nově: půda, uhlí, ropa, zemní plyn – uč. str. 42 – 45

*Děti v pátek dostaly domů písemnou práci z matematiky, ve které se objevilo pouze dostatečně procvičené a zažité učivo, proto také klasifikace probíhala podle první tabulky (viz hodnocení nalepené v ŽK). Práce z českého jazyka obsahovala některé ještě ne příliš zažité jevy, např. určování rodu a čísla podstatných jmen, proto bude hodnocena podle mírnější klasifikační stupnice.

*Termínovaný úkol ze 14.4. na 16.5.- zpracovat a prezentovat v týdnu 16.- 20.5. období vlády přemyslovských knížat a králů.
Podrobnosti k této práci najdete v minulém týdenním plánu.

*V úterý 26.4. 8,45 – 10,00 dopravní hřiště, s sebou: cyklistická helma a jízdní doklad. Aktovka s učením zůstává ve škole. V případě příznivého počasí budou děti potřebovat pouze pomůcky na AJ a podklady pro práci na projektu. Při dešti bude výuka probíhat podle klasického rozvrhu. Děti zastupující naši třídu na autorském čtení se návštěvy dopravního hřiště nezúčastní, protože tato akce probíhá ve stejném čase.

*Sběr papíru 25.4 – 29.4.

*Předpokládaný termín akce „Nocování s Andersenem“ – 5.5. od 18,00 hodin

*Třídní schůzka v úterý 10.5. od 17,00 hodin

Děkuji za spolupráci a přeji všem hezký víkend.
Eva Bezoušková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*