Týdenní plán 25.-29.4.2016

Český jazyk
– nové učivo – slovní druhy se zaměřením na podstatná jména
– opakování – psaní velkých písmen ve vlastních jménech, místních jménech
– procvičování – slabiky dě, tě, ně, bě pě, vě, mě ve slovech, spodoba souhlásek (psaní p/b, t/d, ť/ď, f/v, s/z, š/ž, h/ch uprostřed a na konci slova), psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách
– čtení vázaného písma (naše klasické vázané písmo)
– diktát, opis a přepis psacím písmem, tvrdé a měkké slabiky
– čtení – nácvik čtení předložek se slovem, porozumění přečtenému, převyprávění přečteného, odpovídání na otázky k textu, vyhledávání informací v textu, povídání o vlastní knize, nácvik techniky čtení, intonace hlasu

Český jazyk 2 – vybraná cvičení na str. 23 – 25
Písanka 2 – str. 22 – 23

Matematika
– násobení – děti by měly už zvládat v rychlém tempu počítat násobky 2 a 5 ZPAMĚTI!!!, již mohou trénovat i násobky 3 a 4
– rýsování – přímka, polopřímka, úsečka, popis, bod, měření úseček, porovnávání úseček
– sčítání a odčítání do sta s přechodem přes základ, rozklad čísla, dopočítávání do celých desítek
– opakování matematických prostředí (Autobus, Krokování, Pavučiny, Krychlové stavby, Výstaviště, Parkety, Děda Lesoň)

Matematika 2 – vybraná cvičení na str. 20 – 28

Člověk a jeho svět
– opakování – Doba bronzová, doba železná, Keltové

TÝDENNÍ HODNOCENÍ DO ŽK
ČJ – Velká písmena
M – + a – do 100 na čas

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
26.4. Čtení pod lampou
28.4. Třídní schůzka k letní ŠvP
23.-27.5. Letní škola v přírodě
1.6. Den dětí
10.6. Výlet na Říp

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*