Týdenní plán 25. 4. – 29. 4. 2016

Český jazyk

 • spodoba souhlásek (psaní p/b, t/d, ť/ď, f/v, s/z, š/ž, h/ch) uprostřed a na konci slova
 • opakování probraného gramatického učiva (tvrdé/měkké souhlásky, u/ú/ů)
 • mluvený projev – rozšiřování slovní zásoby, spisovné tvary, vyjádření svých myšlenek
 • písmo Comenia Script – písmenaJ, U – opis, přepis

Pracovní sešit 2 – str. 11 – 13
Písanka 2 – str. 14 – 15 

Čtení

 • čtení příběhových knih
 • Čtenářská dílna – děti čtou vlastní příběhovou knihu, pak povídání o přečteném ve
 • dvojici (sdílení informací), 2-3 děti čtou nahlas úryvek textu ze své knížky ostatním
 • pravidelné ranní čtení
 • vyhledávání informací v textu
 • Autorské čtení – předčítání vlastních textů dětí proběhne v úterý 26.4. na 1.stupni

příběhová knížka

Matematika

 • procvičování násobilky 2, 5 – znázornění násobků různými způsoby
 • číselný obor do 100, porovnávání, sčítání a odčítání s přechodem desítek
 • jednoduché slovní úlohy
 • práce s krychlí (střih pro jeviště)
 • opakování matematických prostředí (Děda Lesoň, Pavučiny, Krokování, Autobus, aj.)
 • geometrie – rýsování přímek, úseček (ořezaná tužka č.3 a min.15cm dlouhé pravítko)

Matematika 2 – vybraná cvičení na str. 16-17

Násobilka je lehká – násobení 5

Člověk a jeho svět

 • doba bronzová a železná
 • starší a mladší doba kamenná – opakování

Termínovaný úkol:

Do pátku 29. 4. 2016 donést minimálně 1 zápis přečtené knihy (čtenářský list)

Dobrovolné domácí úkoly:
Informace o Dánsku a Japonsku

Informace o plchovi

Akce:

Duben

Út 26. 4. Autorské čtení

Út 26. 4. Třídní schůzka k ŠvP od 17h30

Květen

Po 2. 5.  Keramická dílna ve škole – výroba nádoby (cena 50 Kč)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*