4.A Týdenní plán 5.9.- 9.9.

ČJ
Jazykové hry – hláska, slabika, slovo, věta
Písmo Comenia Script – dodržování správného poměru mezi malým a velkým písmenem
Čtení textu (tiskací i psací písmo)
Sloh – sestavení pozdravu na pohled

M
Sčítání a odčítání do 1000
Upevňování násobení a dělení v oboru malé násobilky
G – rýsování přímek a úseček, geometrický plošný útvar x geometrické těleso

ČJS
Adresa žáka
Práce s mapou ČR
Kvíz – Dějiny (Přemyslovci)

Děkuji za spolupráci všem rodičům, kteří vyplnili potřebné údaje v žákovské knížce.
Přeji všem příjemný týden.
Eva Bezoušková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*