ČJ
Opakování učiva nižších ročníků – abeceda, slova nadřazená, podřazená a souřadná, synonyma a antonyma, kořen slova, předponová a příponová
část, slova příbuzná x jiný tvar téhož slova, vyjmenovaná slova
Pravopisné cvičení, diktát – v.s. po B, L
PS cvič. 5 – 7
Uč. str. 6 – 9
Sloh: Dopis – oslovení, smysluplný obsah, odstavce v textu, rozdělování slov na konci řádku, rozloučení

M
Opakování učiva předchozích ročníků – písemné i pamětné sčítání a odčítání do 1000
Matematická prostředí – pavučiny, výstaviště, krokování, sčítací obdélníky
Násobení a dělení v oboru malé násobilky – pětiminutovka
G – parketování, rýsování úseček, sestrojování kružnic
PS str. 9 – 13
Uč. str. 12 – 16

ČJS
Dějiny (pondělí): opakování učiva 3. ročníku – Přemyslovci, PL str. 14, nově: Jan Lucemburský – Uč. str. 23
Vlastivěda (středa): Česká republika – vznik, státní symboly, prezident ČR, práce s mapou – státní hranice, státy sousedící s ČR
PS str. 2, 4, 7, Uč. str. 14, 18

* Ve čtvrtek 15.9. akce Zdravé zuby – sraz ráno ve třídě, odchod ze školy v 8,00 hodin, návrat kolem 12,30 hodin. S sebou: svačinu, klíčky od skříňky, čip na oběd, kartáček na zuby a zubní pastu, jízdní doklad

* Obalení všech učebnic, pracovních sešitů a klasických sešitů mají žáci provést nejpozději do 16.9.

* Prosím o zaplacení pracovních sešitů, klasických sešitů a pomůcek pro 4. ročník nejpozději do 16.9.
600 Kč uhradí žáci, kteří se nezúčastnili školy v přírodě.
176 Kč uhradí žáci, kteří se zúčastnili školy v přírodě (od 600 Kč odečten přeplatek školy v přírodě 424 Kč).

* Na 1. pololetí prosím přinést 1 balení papírových kapesníků.

* Děkuji za spolupráci při vyplňování ŽK a přeji všem krásný víkend.
Eva Bezoušková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*