Týdenní plán 3.D na 12. – 16.9.

ČJ – opakování a procvičování učiva z 2.tř. – hláska, slabika, slovo, věta – druhy vět; pravopis po měkkých a tvrdých souhláskách; Po – čtení z vlastních knih, referát – Andrej; DDÚ – 1.čtenářský list – do 30.9.

M – opakování a procvičování učiva z 2.tř. – sč. a odč. do 100, nás a děl. 2,3; slovní úlohy; přímka, bod, průsečík – rýsování a jejich pojmenování

ČJS – Út – vycházka do Šárky – pozůstatky prvního osídlení

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*