ŠKOLNÍ KLUB A KNIHOVNA 2016/17

Otevírací hodiny se případně mohou změnit dle zájmu dětí.

KNIHOVNA – výpůjčky

Pondělí, úterý a čtvrtek: 13:00 – 15:00

ŠKOLNÍ KLUB
Pondělí a středa: 12:00 – 15:00
Úterý a čtvrtek: 13:00 – 15:00

Pokud bude žák/žákyně chtít využívat školní klub či školní knihovnu pro trávení polední přestávky nebo v odpoledních hodinách při čekání na kroužky, je povinen/a dodržovat řády učeben a řídit se pokyny přítomného dospělého. Pokud nebude žák respektovat stanovená pravidla, může být z obou prostor vykázán. Žáci, kteří v něm tráví polední přestávku, se budou muset přesunout do prostoru vedení školy, žáci čekající na kroužky budou vykázáni před školu. V obou případech budou kontaktováni jejich rodiče. V případě hrubého nebo opakovaného porušování pravidel může být žáku přístup zakázán trvale.

Pokud chtějí žáci 2. stupně trávit polední přestávku mimo školu, musí mít v ŽK podepsán souhlas rodičů (str. 3 – Školní řád).

Při prvním návštěvě Knihovny je třeba odevzdat Souhlas s užíváním knihovny podepsaný zákonnými zástupci. Do školního klubu je třeba vyplnit samostatnou přihlášku. Souhlas i přihláška se odevzdává dospělému v knihovně či klubu.. Přihlášku do ŠK a souhlas s užíváním Knihovny  najdete na www.fzs-chlupa.cz/dokumenty.

Školní klub je nyní umístěn v multimediální učebně propojené s knihovnou.

PROVOZ ZAČAL 12.9. 2016

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*