4.A Týdenní plán 26.9. – 30.9.

ČJ
Opakování učiva nižších ročníků – podstatná jména a jejich skloňování podle pádových otázek, určování slovních druhů 1 – 10, hranice jednotlivých slov v textu, korektura chybně napsaného textu, skupiny slov s ě, vyjmenovaná slova po P
Běhací diktát (přepis vět), pravopisné cvičení V.S. po P
PS Fraus str. 6/ vyjm. slova po P, 9/2, 12/12,
PS Nová škola (zelený) 11/6, 8; 12/1, 3
Uč. str. 14 – 17
Čtení: „Středověký spor“ – žárlivost, spor, smír
Sloh: Sestavení dopisu podle myšlenkové mapy

M
Opakování učiva předchozích ročníků – písemné sčítání a odčítání do 1000 i se zkouškou – ověření znalosti
Dělení se zbytkem, rovnice
G – bod, přímka, úsečka, kružnice – ověření znalosti, druhy trojúhelníků – práce s geodeskou
PS str. 14 – 15
Uč. str. 19 – 21

ČJS
Dějiny (pondělí) Jan Lucemburský – PL str. 15
Karel IV. – rozdělení okruhů pro projekt vytvářený ve škole (práce ve skupinách), seznámení s požadavky na projekt a se všemi kritérii hodnocení

28.9. Státní svátek

Přeji všem klidný poslední zářijový týden.
Eva Bezoušková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*