AJ 4.A.,4.C.,4.D. (Běh) –týden 26.-30.9.2016 (středa 28.9 je státní svátek)

Dobrý den,

připomínám, že v týdnu 26.-30.9. je ve středu 28.9. státní svátek a pracujeme na následujícím:

1. Pokračujeme v opakování učiva z Unitu 1, abychom se připravili na shrnující TEST 1 z Unitu 1, který si napíšeme: 4.A.,4.C. –ve čtvrtek 29.9.;  4.D. –v pátek 30.9.

Doporučená domácí příprava na TEST 1 : Na TEST 1 si děti zopakují (ústně a písemně) vše co mají k Unitu 1 v učebnici (hláskování, abeceda, příběh, vazby have got/has got, two + blue + pens, množné číslo, konverzační otázky a odpovědi), v A4 nelinkovaném sešitě, v pracovním sešitě/ activity book stránky 2-6, v portfoliu a slovní zásobu k Unitu 1 a ze 3.třídy slovíčka jako školní pomůcky, hračky, oblečení, apod. Děti si odnesly portfolia domů a přinesou si portfolia zpět na angličtinu v den Testu 1 –tedy ve čtvrtek 29.9. (4.A.,4.C.) a v pátek 30.9. (4.D.).

2. 4.D. –v pátek 23.9. jsme byli na angličtinu spojeni s druhou polovinou třídy, takže jsme posunuli zkoušení u všech dětí na hláskování vlastního jména a příjmení na pondělí 26.9.

3. V úterý 27.9. si společně zkontrolujeme a opravíme vypracovaný domácí úkol v pracovním sešitě (str.2-6), ujasníme si již probrané učivo z Unitu 1 které některým dětem ještě není jasné, doděláme poslechová cvičení k Unitu 1 a procvičíme si konverzaci o sobě ve dvojicích (kladení otázek a odpovídání na otázky).

4. Projekt „The letters of alphabet“ –Děti mají na A4 papír napsat všechna písmena anglické abecedy, ke každému písmenu napsat slovicko (A –apple, B –banana, atd.) a pak z toho seznamu slov si vybrat 10 slov a začlenit je do vět. Celkem děti budou mít 10 vět nebo otázek. Každá věta nebo otáka by měla být jiná a měla by obsahovat jiné sloveso. Například: Z –zebra – Can you see a zebra in the garden?  A –apple –I like to eat apples for my afternoon snack.  Projekt „The letters of alphabet“ děti odevzdají v den TESTU 1, to je: 4.A.,4.C. – ve čtvrtek 29.9.; 4.D. – v pátek 30.9. V den TESTU 1 projekty zkontroluji, popřípadě doporučím opravy nebo jak si jej mohou děti vylepšit, a pak dětem projekty vrátím, aby se mohly doma připravit na prezentaci projektu.

5. Prezentace projektu „The letters of alphabet“ proběhnou příští týden v následující dny: 4.D. –v pondělí 3.10.;  4.A.,4.C. – v úterý 4.10. Zkusíme, aby všechny děti odprezentovaly v jednotlivých třídách v termínu uvedeném výše.

Doporučná domácí příprava na prezentaci projektu: Děti si připraví prezentaci o délce maximálně 2 minuty (minimálně 1 minuta plynulého mluvení anglicky). Každé dítě bude číst svůj projekt u tabule. Hodnotit budeme vystupování při prezentaci, čtení a výslovnost písmen, jednotlivých slov a vět. Při prezentaci by děti měly mluvit plynule/ svižně, dostatečně nahlas (aby ostatní děti slyšely) a se správnou anglickou výslovností.

6. Domácí úkol navíc (pouze dobrovolníci/ zájemci): Všem dětem jsem rozdala pracovní list navíc. Ten kdo má zájem si procvičit navíc probrané učivo a více angličtiny, tak pracovní list vypracuje. Kvalitní vypracování je dobrovolné a bude se hodnotit malou jedničkou jako bonus. Některá cvičení vyžadují ústní přípravu k vypracování. Pracovní list mají všechny děti založený ve vlastních portfoliích na angličtinu. Zájemci by měli donést vypracovaný pracovní list, včetně ústní přípravy, v úterý 27.9. 

7. Od začátku října bychom se měli věnovat Unitu/kapitole 2 „Happy families“. Během školního roku u rychlejších skupinek přidáme více mluvené konverzace a čtení delších anglických textů a budeme rozšiřovat slovní zásobu a vazby, které si zapíšeme nebo nalepíme do A4 nelinkovaného sešitu, popřípadě založíme do portfolia.

8. Domácí příprava v průběhu školního roku: Doporučuji, aby si děti každý den opakovaly (ústně a písemně) slovíčka a slovní vazby za všech kapitol/unitů. Denně stačí alespoň 5 slovíček nebo slovních vazeb. Nyní  jsme dokončili Unit 1, ale to neznamená, že slovíčka a slovní vazby z Unitu 1 nebo ze 3.třídy děti mohou zapomenout. Nové učivo v následných kapitolách navazuje na učivo probrané v předchozích kapitolách a ročnících. Proto pravidelné opakování probraného učiva a zároveň nového učiva je důležité k celkovému osvojení učiva a k produktivnímu jazykovému rozvoji.

Přeji všem hezký den.

Andrea Běhalová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*