AJ 5.A. (Běh) –týden 26.-30.9.2016 (středa 28.9 je státní svátek)

Dobrý den,

připomínám, že v týdnu 26.-30.9. je ve středu 28.9. státní svátek a pracujeme na následujícím:

  1. V úterý 27.9. si společně zkontrolujeme a opravíme vypracovaný domácí úkol v pracovním sešitě (activity book, str.10-11), ujasníme si již probrané učivo z Unitu 1 které některým dětem ještě není jasné a procvičíme si konverzaci o sobě ve dvojicích (kladení otázek a odpovídání na otázky) s rozšířením slovních vazeb a slovíč Děti by měly svižně/ plynule dokázat vést rozhovor –klást otázky,aby se o jiné osobě vice dozvěděl(a), odpovídat na otázky o sobě a plynule hovořit a psát o sobě.
  1. Shrnující TEST 1 z Unitu 1 si napíšeme ve čtvrtek 29.9.

Doporučená domácí příprava na TEST 1 : Na TEST 1 si děti zopakují (ústně a písemně) vše co mají k Unitu 1 v učebnici (používání a nepoužívání neurčitých členů a/an, slovesa v rozkazovacích způsobu, tvorba pravidelného a nepravidelného množného čísla, psaní čísel a počítání anglicky s matematickými symboly, výslovnost všech písmen v anglické abecedě, popis obrázku s použitím slovních vazeb “there is” a “there are”, kulturní rozdíly při oslovování v anglicky mluvících zemích), v A4 nelinkovaném sešitě, v pracovním sešitě/ activity book stránky k Unitu 1 a v portfoliu. Děti si odnesou portfolia domů v úterý 27.9. a přinesou si portfolia zpět na angličtinu v den Testu 1 –tedy ve čtvrtek 29.9.  

  1. Projekt “About me” – Děti mají na A4 papír napsat minimálně 15 vět o sobě (jak se jmenují, odkud jsou, záliby, zájmy, apod.) Každá věta by měla být jiná a měla by obsahovat jiné sloveso.Věty by měly celkově popsat sebe jako při přestavování se jiné, neznámé osobě. Projekt „About me“ děti odevzdají v den TESTU 1, to je: ve čtvrtek 29.9. V den TESTU 1 projekty zkontroluji, popřípadě doporučím opravy nebo jak si jej mohou děti vylepšit, a pak dětem projekty vrátím, aby se mohly doma připravit na prezentaci projektu.

               4. Prezentace projektu “About me“ proběhnou příští týden úterý 4.10. Zkusíme, aby všechny děti odprezentovaly v úterý 4.10.

Doporučená domácí příprava na prezentaci projektu: Děti si připraví prezentaci o délce maximálně 2 minuty (minimálně 1minuta plynulého mluvení anglicky). Každé dítě bude zpaměti hovořit o sobě u tabule. Hodnotit budeme vystupování při prezentaci, plynulost, vyjadřování a výslovnost ve větách. Při prezentaci by děti měly mluvit pouze anglicky, plynule/ svižně, dostatečně nahlas (aby ostatní děti slyšely) a se správnou anglickou výslovností.

  1. Domácí úkol navíc (pouze dobrovolníci/ zájemci): V průběhu školního roku všechny děti budou mít příležitost vypracovat domácí úkoly navíc. Kvalitní vypracování je dobrovolné a bude se hodnotit malou jedničkou jako bonus. Ten kdo má zájem si procvičit navíc probrané učivo a více angličtiny s rozšiřením slovní zásoby, tak vypracuje domácí úkol navíc a odevzdá nebo ústně se připraví v určeném termínu. Tento týden jsem zatím dobrovolný domácí úkol nezadala.
  1. Domácí příprava v průběhu školního roku: Doporučuji, aby si děti každý den opakovaly (ústně a písemně) slovíčka a slovní vazby za všech kapitol/unitů. Denně stačí alespoň 5 slovíček nebo slovních vazeb. Nyní jsme dokončili Unit 1, ale to neznamená, že slovíčka a slovní vazby z Unitu 1 nebo ze 4.třídy děti mohou zapomenout. Nové učivo v následných kapitolách navazuje na učivo probrané v předchozích kapitolách a ročnících. Proto pravidelné opakování probraného učiva a zároveň nového učiva je důležité k celkovému osvojení učiva a k produktivnímu jazykovému rozvoji.

Přeji všem hezký den.

Andrea Běhalová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*