3.C TÝDENNÍ PLÁN 26.9.- 30.9.2016

Český jazyk

 • nové učivo – psaní velkých písmen (vlastní jména, místní názvy)
 • opakování učiva z 2. třídy (tvrdé/měkké souhlásky, druhy vět, psaní u/ú/ů, spodoba hlásek b/p, s/z, š/ž, t/d, ť/ď, v/f, slovní druhy-podst.jména, slovesa, předložky, atd.)
 • diktát – učivo z 2. třídy
 • čtení – ranní čtení, čtení v hodině
 • prezentace čtenářských listů (kniha z prázdnin) a prázdninových deníků

PS – 2. třída, str. 32-34

Psaní

 • seznámení s novou písankou a jejím tématem, zopakování tvarů malých a velkých písmen Comenia Script

Písanka – úvodní dvoustrana

Matematika

 • násobilkové obdélníky, opakování násobilky 2,3,4,5,10 s pomocí tabulky násobení
 • slovní úlohy (zadání/výpočet/odpověď; tvorba vlastních slovních úloh ve skupinách)
 • opakování učiva z 2. třídy (+/- s přechodem, číselná osa, atd.)
 • opakování matematických prostředí (Děda Lesoň, Pavučiny, Krokování, Autobus, aj.)
 • desetiminutovka na +/-/.

PS – str. 6-7,  U – str. 6-7

Člověk a jeho svět

 • doba kamenná a doba bronzová – opakování
 • vyhledávání informací v textu, skupinová práce

TTÚ (termínovaný domácí úkol)

 • čtenářský list o knize z prázdnin do 30.9.

 

Akce

14.10. – divadelní představení Kolo tety Berty (Policejní muzeum) – zdarma

15.11. – divadlo Glans ve škole (představení Kalif čápem) – vstupné 70 Kč

25.11. – představení o šikaně Jeden za všechny, všichni… (Pol. muzeum), zdarma

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*