AJ 3.A.,3.B. (Běh) –týden 3.-7.10.2016

V týdnu 3.-7.10. budeme pokračovat v následujícím:

  1. Opakujeme si probrané učivo, slovíčka a slovní vazby z Unitu/Kapitoly 1.
  2. 3.A.,3.B. –Ústní prezentace projektu „Who is this?“ proběhnout na známky ve středu 5.10. Zkontrolujeme a opravíme si domácí úkol.
  3. Pokračujeme v Unitu/Kapitole 2 „At school“ –procvičujeme si ústně, písemně a hrou slovíčka (školní potřeby, barvy) a slovní vazby ke konverzaci (např. Can I borrow your …., please?, Yes, here you are;   What colour is it? It is…, What colour is your pencil-case?). U rychlejších skupinek si rozšíříme slovní zásobu v rámci tématu –více školních potřeb
  4. Poslechneme and zahrajeme si příběh o Jackovi, Polly and Gregovi.
  5. Poslechneme si říkanku o barvách a zahrajeme si hru.

Homework –HW/DÚ (Wednesday, Oct.5 –na středu 5.10.): 

  1. Napsat a naučit se slovíčka z Unitu 2 –Activity Book (AB) str.101 až po slovíčko „India“.
  2. Naučit se slovíčka (školní potřeby) v Class Book (CB –učebnice) str. 8.
  3. Připravit si prezentaci projektu „Who is this?“
  4. Pracovni sešit str.7/cv.2, str.8/cv.2, str.9
  5. Pravidelně si opakovat slovíčka z Unitu/ Kapitoly 1 –ústně a písemně.

Přeji všem hezký den.

Andrea Běhalová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*