4. B M TP od 28. 11. do 2. 12. 2016

M – v úterý dostanou děti domů opravený test č. 5, který byl zaměřený na jednotlivá           prostředí ( 6 jedniček, 8 dvojek, 6 trojek a 2 čtyřky, hodnoceno podle mírné stupnice,očekávala jsem trochu lepší výsledek, zbytečné chyby!!!)  i nadále budeme pokračovat v kap.rovinné útvary (U str. 28– 31) –  rýsování (prosím o kontrolu rýsovacích potřeb), měření, rozpoznávání rovinných útvarů (rovnoramenný a různostranný  trojúhelník, kosočtverec), zápis útvaru pomocí šipek, určování obvodu a obsahu.

V minulém týdnu jsme si pouze „ukázali“ dělení jednomístným číslem (U str. 36), pomalu se s ním seznamujeme. Začali jsme také procvičovat pojmy u početních operací – součet, podíl, …,  přidáme další: sčítanec, činitel, … viz „IQ“ nebo „Einstein“!

Hodnocená práce (St): čtvrtletní práce (společná pro všechny 4. třídy) – je zaměřena na prostředí: součtové trojúhelníky (pyramidy),šipkové grafy, autobus, indické násobení, hady, rovnice – děda Lesoň, obsah útvaru, Biland (lze použít i tabulka), krokování, výstaviště. Vše stále procvičujeme a budeme ještě procvičovat v úterý.

DÚ č. 9: U str. 29/cv. 8 – pouze pro trojúhelníky LNQ a LMN!                                                                               + oprava testu č. 5

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*