Týdenní plán 3.B 28.11. – 2.12.

ČJ
– procvičování: slovesa, spojky, podstatná jména, slova příbuzná (vyznačení kořene), vyjmenovaná slova po z, s (zapamatování řady slov)
– diktáty, opisy, přepisy, práce s pracovním sešitem
– psaní do písanky
– mluvený projev (rozšíření slovní zásoby, užívání spisovných tvarů, schopnost vyjádřit svou myšlenku)
– čtení vlastních knih (práce s podvojným deníkem – zaznamenávání četby)
– čtení deníků (schopnost vyjádřit své myšlenky psaním, nácvik předčítání, procvičování psacího písma, práce s chybou)

M
– nově: jednotky, desítky, stovky
– procvičování: slovní úlohy (sestavení příkladu + slovní odpověď), indické násobení, násobení a dělení má přednost před +,-
– pětiminutovky (+, – do 100, x, : malá násobilka, trénujeme paměť)
– práce v pracovním sešitě (matematická prostředí: krokování, šipkový zápis)

ČJS
– opakování Přemyslovská knížata
– Slovanské dílny – tkalci, zemědělci, kuchaři a šperkaři (úterý 4.-5. hodinu)

ČSP
– měsíční sebehodnocení
– tvorba úkolů do adventního kalendáře pro 2.D

– podepsat/okomentovat sebehodnocní za listopad

TDÚ – čtenářské listy, roční projekt – vycházka po Praze (termín odevzdání 9.12. 2016)

DDÚ – logiáda, pokusy termín odevzdání 9.12., Projekt pomáháme Ježíškovi (shromažďování dárků, věcí), tvroba adventních úkolů pro 3.B

pokus

6

kvíz
1. Název hvězdárny na vrchu Petřína?
2. V jakém roce byla zprovozněna?
3. Co můžeme pozorovat?
4. Jakým českým slovem bychom mohli nahradit slovo astronomie?
5. Jakou sochu můžeme vidět u vchodu?
6. Co se nachází v přízemí budovy?

Akce
23.11. – 2.12. Projekt pomáháme Ježíškovi (shromažďování dárků, věcí)
http://vanocni-krabice-od-bot.webnode.cz/
29.11. Ročníkový projekt – dobová řemesla (proběhne 4-5 hodinu ve škole)
6.12. baletní soubor (Dětská vánoční mše) – ve škole
13.12. „Galerie“ – tematická prohlídka, workshop – Jan Merta (roční projekt)
http://ghmp.cz/galerie-lukas-jasansky-a-martin-polak-uvadeji-jana-mertu-tematicka-prohlidka-pro-skoly/
13.12. Vánoční dílna pro rodiče a děti, od 16:00 u nás ve třídě
20.12. Dřevěné a medové Vánoce – betlémy v Ořechu – výlet
21. 12. Anglické divadelní představení (ve škole), odpadá!!
21. 12. Třídní soutěž o nejlepší bramborový salát
21. – 22.12. Přespávání pod vánočním stromečkem
22.12. Vánoční besídka – předání dárečků
23.12. – 2.1. Vánoční prázdniny

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*