4.A Týdenní plán 6.3. – 10. 3.

ČJ
Pravopisné cvičení – koncovky podstatných jmen
Diktát – vyjmenovaná slova
Slovesa – určování mluvnických kategorií, slovesné tvary rozkazovacího a podmiňovacího způsobu
Věta jednoduchá x souvětí, spojovací výrazy mezi větami, vzorec souvětí
Podmět a přísudek (holý i rozvitý), nově: základ věty
Čtení: Knihomolové
Sloh: Výzva
PS (žlutý) str. 9 – 10, PS (zelený) str. 26, 27/3, 4
Uč. str. 90 – 95 (vybraná cvičení)

M
Násobení deseti, stem, tisícem – ověření znalosti
Autobus, sčítací trojúhelníky, součet cesty ve stovkové tabulce
Nově: velká čísla – čtení, určování řádů (jednotky, stovky, tisíce, desetitisíce, statisíce, miliony), porovnávání
PS str. 12 – 14
Uč. str. 63/17, 64/20, 65/3, 4, 66/9

ČJS
Úterý: Císař Rudolf II.
Uč. str. 47
Středa: Průmysl, ochrana přírody
Uč. str. 34 – 35, 39 – 40
Děti se rozdělily do dvojic, ve kterých budou po jarních prázdninách připravovat prezentaci vybraného kraje ČR. Na projekt si mají přinést vhodný materiál (fixy, obrázky, předměty). Čtvrtky dostanou ve škole.

* 6. 3. – 10. 3. sběr papíru (kontejner bude umístěn na parkovišti u zadního vstupu do školy).

*Od 6. 3. dochází k trvalé úpravě rozvrhu. Žáci si nový rozvrh zapsali na poslední list v ŽK.

*6.3. Zápis do dílen – akce Knihomolové. Děti se v pátek 3.3. seznámily s činnostmi v jednotlivých dílnách a s potřebnými pomůckami (anotace ke všem probíhajícím dílnám najdete na webových stránkách školy).

*10. 3. 8:00 – 11:45 akce Knihomolové, 11:55 – 12:35 TV – po této hodině odnést cvičební úbor na vyprání.

*13.3. – 17.3. Jarní prázdniny

*27.3. 16:00 – 17:00 Deskohraní ve 4.A
Zvu všechny rodiče a děti, co mají chuť si zahrát nějakou společenskou hru (deskovou, karetní apod.), popřípadě řešit hlavolamy. Prosím o přezutí či návleky.

Děkuji paní Wolné za další balíček papírových ručníků, Janouškovým za papír na volné psaní a všem rodičům za pomoc s přípravou materiálu k projektu „Kraje ČR“.

Přeji krásný víkend.
Eva Bezoušková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*